De aankondiging van de algemene mobilisatie op 28 augustus 1939 bracht de gehele krijgsmacht op voet van oorlog.
Alle dienstplichtigen van de lichtingen 1924 tot en met 1939 werden opgeroepen.
De landmacht bereikte daardoor een sterkte van ongeveer 280.000 man.