Waarschuwingen van Majoor Sas.

De aanvalsdatum voor Fall Gelb is door de korporaal vr de 10e mei 1940 niet minder dan negentien maal vastgesteld en achttien maal opgeschoven. Negentien keer kreeg dus ook de Abwehr deze informatie. Niet met zekerheid is te vertellen of ook Oster in de gelegenheid was al die data aan zijn vriend Sas door te geven.
Nederland kreeg k via een andere bron deze informatie toegespeeld. Een ontslagen ambtenaar van de Duitse buitenlandse dienst, graaf Albrecht van Bernstorff, een moedig tegenstander van het verfoeide bewind en een persoonlijke vriend van de gezant jhr H.M. van Haersma de With, gaf menigmaal de hem bekend geworden aanvalsdata voor Fall Gelb aan het gezantschap door. De jonkheer en zijn staf waren dus in beginsel geneigd geloof te hechten aan de inlichtingen welke Sas ontving. 
Detail inlichtingen welke majoor Sas aan Den Haag deed toekomen;

Achteraf.....