TERUG

Een poging tot analyse.

 

Was Nederland succesvol te verdedigen?

 

Zonder ook maar iets af te willen doen aan de prestaties en de inzet van het Nederlandse leger in mei 1940, rijst de vraag of Nederland wel te verdedigen wŠs tegen de aanvallende nazihorde. Waarschijnlijk niet. Ook niet met een krijgsmacht die geen gevolgen had ondervonden van de jaren 20 en 30.

Generaal Winkelman kreeg in februari 1940 een militaire erfenis, waarvan de wortels in de eerste wereldoorlog lagen, waarmee hij Nederland moest verdedigen. Ervan overtuigd was hij, dat de dreiging uit het oosten kwam.
Om redenen, o.a. omdat bewapening, mobiliteit en (on)geoefendheid een offensief optreden uitsloten, koos hij voor een defensief optreden. Met defensieve stellingen die in zijn plan ontruimt konden worden en stellingen die tot de laatste man verdedigd dienden te worden. De uiterste en laatste stelling zou de Vesting Holland met een concentratie van troepen zijn. Hoelang zou de Vesting Holland het volhouden? Speculaties daarover van toen waren ook niet eenduidig. Van een week tot enkele maanden dacht men. 

Dat generaal Winkelman en met hem Van Kleffens (Bu.Z.) en Dijxhoorn, rekening hielden met de mogelijkheid dat Nederland het alleen niet zou redden tegen de overvallers uit het oosten bleek al vroeg na zijn aantreden. 
Hij nam buiten de regering om maatregelen om bij een Duitse inval Engeland, BelgiŽ en Frankrijk direct om militaire hulp te vragen. Die hulp calculeerde hij in bij zijn verdedigingsplan. Belgen of Fransen zouden in Brabant de oprukkende Duitsers in het onverdedigde gat tussen de Belgische verdediging en de Peel-Raam stelling moeten tegenhouden ter bescherming van de Vesting Holland. Vermoedelijk, geheel tegen het neutraliteitsprincipe in, waren er meer leden van het kabinet op de hoogte van de plannen van Winkelman om de geallieerden bij voorbaat te rekenen tot bondgenoten.

Uit deze opzet blijkt dat het Nederlandse leger bij een Duitse inval zo lang mogelijk de Vesting Holland vast diende te houden en tijd te rekken tot er hulp kwam van de geallieerden. Een ander plan was er niet: het kon niet anders!

Waren die stappen aan de Geer bekend geweest, dan zouden zij hem van het laatste restje van zijn slaap beroofd hebben.

De sterkte van het Nederlandse leger heeft bij de besluitvorming van Herr Kanzler, of Nederland al dan niet geheel of gedeeltelijk moest worden veroverd, geen rol gespeeld. De vijand viel aan met de 18e Armee als hoofdmacht richting Vesting Holland, met aan het hoofd de 9e pantserdivisie en een speerpunt ten noorden daarvan richting Grebbeberg door het 10e Armeekorps, waarbij de spits werd afgebeten door een gemechaniseerde divisie.
Om de pantserdivisie een doortocht over de diverse bruggen naar de Vesting Holland te garanderen waren parachutisten afgeworpen om deze bruggen te veroveren en daarmee van voortijdige vernieling te behoeden. Ook werden er parachutisten om Den Haag afgeworpen om de vliegvelden daaromheen in te nemen. Dit laatste was een politieke actie om de koningin en de regering vast te zetten.

Na het misdadig bombardement op Rotterdam eindigde de strijd. Naar een conclusie uit de studie in 1989 van LtKol. Brongers: 

  • De aanval had uitsluitend tot doel, de strijd in Nederland onmiddellijk te beŽindigen. De aanval vormde en daad van terreur, daar ze niet op een tactisch doel (het Maasfront), doch op de burgerbevolking was gericht. De verantwoordelijkheid voor dit misdrijf ligt niet bij de Duitse bevelhebber te Rotterdam, doch treft het opperbevel van de Luftwaffe. Met name haar opperbevel≠hebber, Generalfeld≠marschall Hermann GŲring, een man met weinig morele principes is gebleken. Ook bij een capitulatie vůůr het verstrijken van het eerste ultimatum, zou de stad hetzelfde lot hebben ondergaan.

Na de bedreiging van de overvallers dit te herhalen met Utrecht had de oorlog een punt bereikt waarop voortzetting "onnodig bloedvergieten" zou betekenen. Winkelman capituleerde. 

**

Met een krijgsmacht die geen gevolgen had ondervonden van de jaren '20 en '30 was het niet anders gelopen gezien de sterkte van de Duitse legers. Zeker, de strijd had langer geduurd, met meer doden en gewonden aan burger en militaire zijde, met meer onvermijdelijke verwoestingen en vernielingen door de nazihorde. Maar uiteindelijk had Nederland het hoofd moeten buigen.

Gesteld dat men wťl tijdig een modern en goed geoefend leger geformeerd zou hebben die de indringers van repliek kon dienen - zo een leger kon Nederland alleen al qua aantallen niet op de been brengen zonder het openbare leven totaal te ontwrichten  -  was Nederland waarschijnlijk aan de kosten van zo'n leger ten onder gegaan. 

**

Ook moet worden vastgesteld dat Nederland de strijd niet oneervol heeft verloren en dat we diep respect moeten hebben voor de grote aantallen dienstplichtigen in alle rangen die standhielden en in een aantal gevallen daar de hoogste prijs voor betaalden.
Met opgeheven hoofd kan gezegd worden: ja, we zijn de strijd aangegaan.

**

Neutraal

Na de oorlog is het neutraliteitsprincipe niet geheel verlaten. Men was er van overtuigd geraakt dat de verdediging van Nederland in bondgenootschappelijk verband diende te geschieden. Op 4 april 1949 sloot Nederland zich aan bij de NAVO die onder de paraplu van de Verenigde Staten onze neutraliteit waarborgde. 
Het doel van het bondgenootschap zoals het geschreven stond was:

  • Beveiliging van de vrijheid der deelnemers, van hun gemeenschappelijk erfdeel en hun beschaving, welke zijn gebaseerd op de beginselen van de democratie, persoonlijke vrijheid en de heerschappij van het recht.

Kort gezegd houdt dit in: 'Een aanval op een van de landen, is een aanval op alle deelnemers!'

Het Atlantisch bondgenootschap is feitelijk na 9-11 door de de Bush regering opgezegd en daarmee is onze nationale veiligheid - onze neutraliteit - niet meer gegarandeerd. …ťn van de kabinetten Balkenende was deze nieuwe situatie kennelijk ontgaan en had 's lands verdediging opnieuw bezuinigingen opgelegd. De Orions, die net een kostbare modernisering in Amerika hadden ondergaan, en geheel het Vliegkamp Valkenburg werden opgedoekt.
 
Het rechtse kabinet van de altijd glimlachende Rutte moet in 2011 het vermoeden hebben gehad dat defensie stiekem een linkse hobby was en nam actie. 12.000 man moesten weg en kostbare wapensystemen werden afgedankt. De vermaledijde gedoogconstructie in de 2e kamer stemde er op 6 juni 2011 mee in. Buiten 2000 militairen ging er niemand de straat op om te demonstreren tegen de afbraak van onze nationale verdediging. 

Het argument voor de afbraak in 2011 was:  bezuinigingen. Dat argument was oneigenlijk. 
Defensie had in de voorgaande jaren - in opdracht van de pro Atlantische politiek - zonder dat er deugdelijke financiŽn beschikbaar waren gesteld, zichzelf in 4 jaar tijd in Afghanistan zodanig verzwakt dat zij zonder een substantiŽle financiŽle injectie er niet meer bovenop kon komen.

In 2014 rammelden de Russen aan de poorten van een voormalige Sovjet-replubliek. Mede hierdoor kwam er een consensus in de politiek dat er iets aan defensie gedaan moest worden. Een deja vu doemt op uit de jaren dertig. Men had er wel 100 miljoen voor over. Kenners gaven aan dat daarmee de gaten werden gedicht maar er structureel niets veranderde.

Clingendaele over de krijgsmacht in 2015 :

  • De krijgsmacht is de afgelopen decennia gereduceerd van meer dan 100.000 militairen tot ongeveer 40.000. Het aantal infanteriebataljons (inclusief mariniers) ging van zeventien naar negen. Het aantal fregatten verminderde van vijftien naar zes. De tanks werden afgeschaft. Het aantal pantservoertuigen werd verminderd van bijna 3000 tot ruim 700. Het aantal gevechtsvliegtuigen werd gereduceerd van meer dan 200 naar 68, en na de vervanging van de F-16 door de F-35 tot 37; straks zijn er niet meer dan vier vliegtuigen beschikbaar voor langdurige inzet in internationale operaties.

Helaas blijkt ook hier weer dat:

  • De aerdt der Hollanders is soodanigh, gelijck U.Ed. mede ten beste bekend is, dat als haer de noodt en de periculen niet seer claer voor oghen comen, sij geenszins gedisponeert connen werden om naer behooren te vigileeren voor haar eijgen securiteijt.

 

*

In november 2016 werd onze veiligheid opnieuw op het spel gezet. Een randfiguur met een dubieus zakelijk verleden en een duister wereldbeeld werd tot verbijstering van velen als 45e president als opvolger van President Obama gekozen en hij nam zijn maffiamethodes en de Russen mee naar het Witte Huis.

Voor deze 45e president, een vriend van dictators en massamoordenaars, geldt niet de heiligheid van een belofte, voor hem is elke handeling, zedelijk of onzedelijk, geoorloofd, als zij slechts voordeel brengt.

Hij werd door Der Spiegel als volgt getypeerd:

An Absurd and Dangerous President.

  • The United States has voted for a dangerously inexperienced and racist man -- one who was swept into the White House by an army of disenfranchised white working- and middle class Americans. It's a movement that now threatens democracy around the world.
     

De wereld, en daarbij ook Nederland, gaat er vanaf januari 2017 anders uitzien. In het minst slechtste geval zal het een zooi worden. In het ergste geval zal er een oorlog uitbreken. We'll see what happens.

**

2020-05-02
Helaas moeten we vaststellen dat de V.S. onder deze 45e president is verworden tot wat hij zelf zou noemen : een shithole country. En inmiddels is het duidelijk geworden wat hij bedoelde met "The art of the deal".

De Franse schrijver Albert Camus (1913-1960) schreef: ‘Op de dag dat de misdaad pronkt met de veren van de onschuld, wordt door een merkwaardige omkering, die kenmerkend is voor onze tijd, de onschuld gesommeerd zich te rechtvaardigen’.

Het is voor de westerse wereld te hopen dat de 45ste president en zijn partners in crime niet in 2024 terug keren in het Witte Huis.