TERUG

Res. Kapt. der Jagers
N.F. Epkema.

 

 

S.C.6-15 Dep.Bat.

15e Depot-Bataljon.
6e Compagnie.
----------------------------
Gevechtsberichten.
----------------------------

Vrijdag 10 Mei 1940. Ingevolge Order B.C. om ongeveer 7.00 in 4 secties afgemarcheerd langs Breestraat, Noordeinde, Morschweg, Lage Morschweg naar Leidsche weg richting Rijnsburg.
Aldaar aangekomen stelling genomen met 2 zw.mitrailleurs, front naar Oude Rijn; gevuurd op vijandelijke vliegtuigen. Om 14.oo uur bevel van C.-II Dep.Inf. om ter plaatse te blijven en op nadere bevelen te wachten. Op 50 m afstand voor het midden van de stelling een vijandelijke luchtaanval met 4 brisantbommen. Herhaaldelijk beschoten door vijandelijke vliegtuigmitrailleurs. In front vijandelijk mitrailleurvuur ontvangen vanaf de Z.W. zijde Oude Rijn. Om 19.30 order ontvangen om met de geheele compagnie naar den Haagschen Schouw te marcheeren en den weg te bezetten Z. van genoemd punt. aangekomen ter hoogte begraafplaats Rhijnhof, kwam de compagnie onder mitrailleurvuur. Van een vuurpauze is gebruik om sectiegewijs de brug bij den Haagschen Schouw over te trekken, waarna de opgegeven stelling is betrokken en de compagnie werd versterkt met een sectie kaderopleiding, waarbij ingedeeld een lichte mitrailleur onder commando van den 2e luit. Zwerver en een afdeeling tirailleurs ter sterkte van 16 man onder Sergt de Kimpe.

Zaterdag 11 Mei 1940.  Bewaking van het terrein W. van den weg naar den Haag, tusschen Haagsche Schouw en paal 13 van genoemde weg. Tijdens deze bewaking in het bijzonder in de middaguren, talrijke aanvallen met vijandelijke vliegtuigmitrailleurs. Controle uitgeoefend op passeerend verkeer.

Zondag 12 Mei 1940. Als vorigen dag. Om 15.00 wierpen vijandelijke vliegtuigen in aanzienlijke hoeveelheden parachutes met materieel en munitie uit. Middels een op den weg aangetroffen verlaten vrachtauto, welke eenige uren tevoren bedrijfsklaar was gemaakt, zijn genoemde goederen als oorlogsbuit vervoerd van mijn Commandopost naar den Officier van Speciale Diensten 15e Depot-Batoljon.

Maandag 13 Mei 1940. Om 7.00 uur opdracht ontvangen met de compagnie op te rukken langs den weg Z. van Oude Rijn en de verlaten stelling te laten innemen door de meergenoemde kaderopleiding. 500 m op dien weg halt gehouden en tijdelijk stelling genomen en ingegraven. Op last van C.-II Dep.Inf. werd één stuk onder commando van den Res.2e Luit. Botden J. afgestaan aan de 5e Compagnie, terwijl het overige gedeelte van de compagnie in reserve bleef in nabijgelegen boerderijen. Om 20.00 opdracht ontvangen de oude opstelling aan den weg naar den Haag wederom te doen innemen.

Dinsdag 14 Mei 1940.  Groote activiteit in de lucht en herhaaldelijk beschoten door mitrailleerende vliegtuigen. Om 19.00 opdracht ontvangen van den B.C. om, ingevolge bevelen O.L.Z. de vijandelijkheden te staken. Wapens en munitie ingenomen en op een vrachtwagen geladen.

Woensdag 15 Mei 1940.  Om 10.00 afgemarcheerd naar de oorlogskazerne, Breestraat 66, Leiden.

Leiden, 17 Mei 1940.        
De commandant van de Compagnie,
De res.Kapitein der Jagers,  
w.g. N.F. Epkema