TERUG

Mr. Res. 2e Lt. Zwanenburg.
sc.-3-5-22DepBat.

 

 

22e Depot-Bataljon
5e Compagnie.
3e sectie.

Gevechtsberichten.
Op vrijdagmorgen 10 Mei 1940 omstreeks 5.00 kreeg ik van den Reserve Majoor Mulder H. bevel om den S.M.I. Bruil te hulp te komen en de Haagsche Schouw te veroveren. Langs de Lage Morschweg trok ik op en ook langs den Rijksstraatweg naar Den Haag. Ik ontvouwde mijn sectie en trok naar den Haagsche Schouw. Ondertusschen kregen wij veel last van laag duikende vijandelijke vliegtuigen, die met mitrailleurs op ons schoten.
Van de Haagsche Schouw uit bezetten we de huizen ten zuiden van den Rijn en het kerkhof Rhijnhof. Daar bleven wij tot ca. 2.00 uur, daarna gingen wij onder bevel van de Overste Sieperda H. door de weilanden in de richting van de Steenfabriek. Daar aangekomen sneuvelde de soldaat de Jager J.C en raakten de korporaals, Dekker J. en Felix A.A. resp. zwaar en licht gewond. Trots het vijandelijke mitrailleur- en geweervuur boden zich vrijwilligers aan om de gewonden weg te halen. Daarna bezetten wij de Steenfabriek geheel en wel als volgt in voorste lijn :
Als algemeen piket :
Sergt. G.W. Lammers  Met zijn groep.

en aan de rivier :
Sergt. J. v. Eysden
Sergt. L.P.B. Eysman
Segt. F.A.M. Tordoir      Met hun groepen.

Verder werd nog een groep ca. 300 meter naar voren geschoven en een huis onder den 1en Luitenant Baruch.
Vermelding verdient nog het volgende :
Op dinsdagmorgen 14 Mei 1940 begaf zich de Sergt. W. van Silfhout met de volgende patrouille naar de Noordkant van den Rijn in een bootje waarbij van Silfhout en de soldaat K. Muis gewond raakten.

Patrouille van Sergt W. van Silfhout.
W.J. Schröder, J.W. Peeren, C.G.J.E. de Ries, B.H.J. Poiesz, A.v.d. Rest, H. Noorlander, K. Muis, J.A. van Jeveren, allen van 5-22 Dep.Bat. en Den Ouden en Schriek van resp. 3-22 Dep.Bat. en 15e Dep. Bat.
Kpl. A.A. Felix (gewond) is weggehaald door :
Dpl. sold. S, v.d. Oever van 5-22 Dep.Bat en dpl. korp. Sudhues van 4-22 Dep.Bat.

Korporaal J. Dekker (zwaar gewond) is weggehaald door :
dpl.sold. M. v. Os, J.P. Sliep en H. Noorlander (2e sectie)

Dpl. sold. J.C. de Jager (gesneuveld) is weggehaald door:
Dpl. Sold. B.H.J. Poiesz, A. v.d. Rest en R de Jong.


Res. 2e Luitenant,
Mr. J. Zwanenburg.