TERUG

Res. 1e Lt. N.J. Braadbaart.

C.-1-II-6R.A.

 

 

6e REGIMENT VELD ARTILLERIE.
IIe  AFDEELING.

Ie BATTERIJ.Gevechtsberichten van - 10  t/m 14 Mei 1940.Bevel ontvangen:  waar: "Groenendaal".
te:    pl.m. 8.00.
van:  Afd-C.
Opdracht: Onmiddellijk gereed maken voor afnarsch uit park. 
Uitvoering: Batterij gereed gemeld om pl.m. 9.00
Om pI.m. 13.30 afgemarcheerd.

Onderweg eenmaal te Lisse beschoten uit Duitsch vliegtuig 
Om pl. m. 16.30 te Offem, waar bericht ontvangen in stelling te komen Z. van Noordwijk, front Z.

1e stelling te Noordwijk vt.29,70-70,70 te 19.00 (10 Mei).Geen vu. afgegeven, geen mun. verschoten, geen bijzondere gevechtsvoorvallen.

Bevel ontvangen: waar:  cp.-Bt. Noordwijk. 
te : pl.m. 23.30.
van : Afd. C.
Opdracht:  van stg. veranderen naar Katwijk.
Uitvoering: met zeer veel moeite en drie kapotgetrokken tuigen is het gelukt de Bt. uit de eerste stg. te trekken, 
2e Stelling te Katwijk a/d Rijn vt.27,35-67,35 te 7.00 (11 Mei). 
Afgegeven vuren: inschieten en uitwerkinsvuur

op steenfabriek Z.-Valkenburg
uitwerkingsvu. op boerderij;
idem op Kalkfabriek;
vuurstoot op parachutisten;
uitwerkingsvu. op.Zonneveld;
idem op huis N.-kerk Valkenburg

Voor alle vuren was opdracht tot vuren gegeven behalve voor vuurstoot op parachutisten, wat op
eigen initiatief is gebeurd.


12 Mei 1940. Uitwerkingsvu. op witte huis Z.- Valkenburg;
idem op Valkenburg;
idem op Kerk-Valkenburg;
vernieling met een stuk op witte huis W.-Valkenburg.
Verschoten munitie: pl.m. 610 projectielen.
Geen bijzondere gevechtsvoorvallen.13 Mei 1940. Bevel ontvangen: waar:cp.-Bt. te Katwijk. 
te : 8.00 
van : Afd. C. 
Opdracht: in Afd.-verband met 3e Bt. naar Leiderdorp. 
Uitvoering: onderweg 2 x beschoten uit Duitsch vliegtuig. Met achterspannen in stg. De 4 stukken achter elkaar met pl.m. 150 m. tusschenruimte zoodat zij de weg enfileeren. Versperringen aangebracht.
14 Mei 1940. Camoufleering en versterking der stukken verbeterd. Van 14.00-17.00 is zwaar gebombardeerd op 1 2 km.voor de Bt. Te 21.30 bericht ontvangen de wapens neer te leggen. In deze stg. geen vu. afgegeven. Geen munitie verschoten. Geen bijzondere ;gevechtsvoorvallen.De 1e Lt., Bt.C-1-II-6R.A.
N.J. Braadbaart