TERUG

Res. 1e lt. K.C.J. van Bennekom.

C.-3-II-6R.A.

 

 

6 REGIMENT VELD ARTILLERIE,
IIe  AFDEELING. 
3e BATTERIJ.

Gevechtsberichten van - 10 t/m 14 Mei 1940.Bevel ontvangen: waar: "Molenwerfslaan".
                    te : pl. m. 8.00.
                  van: Afd. C.
Opdracht: onmiddellijk gereed maken voor afmarsch uit park. 
Uitvoering: Bt. gereed gemeld om 9.15. Om pl.m. 13.45 afgemarcheerd. In Vogelenzang de 3e vuurmond achtergebleven, pl. m. 16.45 te Offem, waar bericht ontvangen in stg. te komen Z. van Noordwijk, front Z.
Eerste Stg. te Noordwijk, vt-30.20-70,70 te 19.00 van 10 Mei.

Achtergebleven vuurmond pl.m . 21.30 aangekomen. Geen vu. afgegeven, geen mun. verschoten, geen bijzondere gevechtsvoorvallen. 
Bevel ontvangen: waar: cp. Bt.C.-Noordwijk. 
                            te : pl.m. 23930 
                           van : Afd. C. 
Opdracht: van stg. veranderen naar Katwijk. 
Uitvoering: Bij het verlaten der stg. ontstond, door het zware terrein oponthoud.11 Mei 1940. 2e stg. te Katwijk a/Zee, vt.27,60 - 67,15 te 7.00.
Afgegeven vuren: uitwerkingsvu. op vliegveld Valkenburg. 
Verschoten mun. pl.m. 50 projectielen 

 

12 Mei 1940. Afgegeven. vuren: uitwerkingsvu. op boerderij 0. van vliegveld.
Verschoten munitie: pl.m. 55 projectielen.


13 Mei 1940.  Afgegeven vuren:
uitwerkingsvu. op huis N. van de Kerk van Valkenburg.
idem op houtrand N, van boerderij Zonneveld.
idem op Valkenburg.
Verschoten munitie: pl.m. 260 projectielen.
Bevel ontvangen: waar: cp.-Bt. te Katwijk.
te : pl.m. 8.00.
van : Afd. C. 
Opdracht: in Afd. verband met de 1e Bt. naar Zoeterwoude. 
Uitvoering: in Leiden en bij het in stg. komen te Zoeterwoude van uit de lucht beschoten.
In stg. gekomen met 4 stukken achter elkaar langs den Hoogen Rijndijk, Versperrinjen aangebracht.

14 Mei 1940. Camouflering, versterking der stukken en versperringen verbeterd. Van 14.00-17.00 bomaanval op pl.m. 1 2 km. vr de Bt. Te 21.30 bericht ontvangen de wapens neer te leggen.
In deze stg. geen vuren afgegeven. Geen mun. verschoten. Geen bijzondere gevechtshandelingen.Te Heemstede, 10 Juni 1940. 
De C.-3-II-6 RA.                    
De 1e Luitenant:               
(w.get.) res. 1e lt. K.C.J. van Bennekom.