TERUG

Bron: Jos Polhuys

 

III-2R.A.,  25 augustus - 14 juli 1940

H.J.J.W. Dürst Britt, C.-III-2R.A.      

 

KORTE KRONIEK
Van de voornaamste gebeurtenissen in den mobilisatie en oorlogstijd van

III - 2 R.A.

1939

25 Aug. Voormobilisatie.
29 Aug. Mobilisatie. Radiotoespraak H.M.de Koningin.
31 Aug. Concentratietelegram. Dagorder O.L. Z. ter gelegenheid verjaardag H.M.de Koningin.

1 Sept. Marsch naar Noordwijk; defilé voor den Opperbevelhebber in het Haagsche Bosch.
6 Sept. Verplaatsing 2e Batterij naar Katwijk aan Zee.
16 Sept. 1e ploeg met verlof.
27 Sept. Dekenvordering te Noordwijk; Hotels doorzocht.

2 Oct. Defilé voor Z-K.H.Prins Bernhard op de Noord Boulevard te Noordwijk aan Zee.
6 Oct. Batterijschietoefeningen op het strand te Katwijk aan Zee.
11 Oct. Feestelijke opening eetzaal Staf .op Offem.
13 Oct. 1e afdeelingsoefening in de duinen. Z.Katwijk aan Zee. Revue Flip en Flap door Noordwijksche Reddingsbrigade in Royal.
14 Oct. Bloemenhulde 1e Batterij aan echtgenoote Afd. C. te Noordwijk aan Zee.
18 Oct. Feestelijke opening cantine 3e Batterij: voor het eerst weerklinkt het lied der Veldartillerie.
3 Oct. Reserve Wachtmeesters Mr. Engelsman, Mr. Krol, Mr. Jacometti en Jhr. Stoop benoemd tot Kornet.
27 Oct. Feestelijke viering 35-jarig dienstjubileum Sergeant-kok Godschalk op Offem; rit op versierde keukenwagen door Noordwijk.

1 Nov. 2e Luitenant Werker breekt knieschijf bij ongeval te paard.
 2 Nov. Feestelijke opening cantine 2e Batterij.
8 Nov. 1e voetbalwedstrijd afdeelingscompetitie, Mun col. - 1e Bt:  2 - 2.
9 Nov. Voetbalwedstrijd 2e Bt. - 3e Bt.: 2 - 2.
10 Nov. Periodieke verloven ingetrokken.
14 Nov. 3e Batterij betrekt nieuwe stal bij Alkamade. Ontspanningsavond in cantine 1e Batterij.
16 Nov. Voetbalwedstrijd Staf - 2e Bt.: 1 - 5.
20 Nov. Verloven wederom toegestaan.
22 Nov. Voetbalwedstrijd 3e Bt. - Mun.col.: 8 - 1.
23 Nov. Voetbalwedstrijd 1e Bt. - Staf : 1- 7.
24 Nov. Revue 3e Batterij in Royal; voor het eerst het lied der Veldartillerie gezongen staande op de stoelen.

5 Dec. Wachtmeesters Bruins en van Schuylenborgh bevorderd tot Opperwachtmeester. Voetbalwedstrijd II-4R.I. - III-2R.A. : 6-0. Bezoek St. Nicolaas van achtereenvolgens 1e Bt., Mun.col. en 3e Batterij, waarbij Bombardiersband.
6 Dec. St. Nicolaasfeest in cantine 1e Batterij en 2e Batterij.
7 Dec. Voetbalwedstrijd 2e Bt. - Mun.col. : 8 - 0.
8 Dec. Afdeelingsdefilé in draf en galop op de Maaldrift ter herdenking Schutspatrones der Artillerie St. Barbara (4 Dec. is Barbaradag).
12 Dec. Oefening laden en lossen 1e Batterij te Leiden.
13 Dec. Voetbalwedstrijd 1e Bt. - 3e Btt.: 1 - 3.
14 Dec. Voetbalwedstrijd Staf - Mun.col.: 3 - 2.
16 Dec. 1e Luitenant Pino overgeplaatst naar 1e Depôt Bereden Artillerie. Begin vorstperiode.
18 Dec. Oefening laden en lossen 3e Batterij en Staf te Leiden bij hevige koude. 2e Luitenant ten Bosch overgeplaatst bij III-2R.A. Bevordering Afd.C. tot Majoor met ingang van 16 December.
21 Dec. Feestelijke opening cantine Munitiecolônne "Het Zwin".
22 Dec. Kerstavond bij Staf op Offem.
26 Dec. Kerstdiner in cantine 1e Batterij.
28 Dec. Oefening laden en lossen 2e Batterij en Munitiecolônne te Leiden: vorigen dag sneeuw gevallen; gladde wegen; alles op scherp.
29 Dec. Revue 3e Batterij in Royal voor de burgerij; na afloop bal.

1940

3 Jan. Officieren en trompetters naar trouwplechtigheid 2e Luitenant de Roos te IJsselmonde.
4 Jan. Tocht naar Vianen; verkenning voor (O)ostelijke (B)edreiging. Ontspanningsavond voor cabaretgezelschap "de Witte Kat" in Royal.
8 Jan. Taptoe ter gelegenheid 126-jarig bestaan 4R.I. door muziek 4R.I., waarbij trompetters III-2R.A., op Lindeplein te Noordwijk.
11 Jan. Paardeninspectie door Legerkorps Artillerie Commandant voor Staf, 3e Batterij en Munitiecolonne.
12 Jan. Paardeninspectie door Legerkorps Artillerie Commandant voor 1e en 2e Batterij.
14 Jan. Periodieke verloven ingetrokken.
17 Jan. Officier van Gezondheid Wissema wegens gezondheidsredenen met onbepaald verlof; Officier van Gezondheid Niekerk overgeplaatst bij III-2R.A.
19 Jan. Hedennacht dikke laag sneeuw gevallen; strenge vorst : 18 gr. C.
24 Jan. Verloven wederom toegestaan.
31 Jan. Verjaardag H.K.H. Prinses Beatrix.

6 Febr. Opperbevelhebber Generaal Reynders afgetreden en vervangen door Generaal Winkelman.
7 Febr. Sedert eenige dagen dooi; bij 1e Batterij wegen herschapen in een modderpoel.
10 Febr. Paardenarts Tees overgeplaatst naar 43R.I.; Paardenarts Swart overgeplaatst bij III-2R.A.
13 Febr. Sedert eenige dagen weer hevigen vorst; hedennacht -24 gr. C.; vriespunt remvloeistof vuurmonden -20 gr. C!
15 Febr. Oefening met luchtwaarneming op Ypenburg bij sneeuwstorm. Revue Noordwijksche Reddingsbrigade in Royal.
16 Febr. Bij 3e Batterij brengt het paard "Moeder" een levenloos veulen ter wereld.
19 Febr. C.-2R.A. Luitenant-Kolonel Lucardie bevorderd tot Kolonel; Majoor van Hulst benoemd tot Regimentscommandant.
22 Febr. Afdeelingsschietoefeningen in de Legerplaats bij Oldebroek.
24 Febr. Einde vorstperiode.
29 Febr. Voortzetting afdeelingscompetitie; 1e Bt. - Mun.col.: 2 - 8.

6 Mrt. Voetbalwedstrijd 1e Bt. - 2e Bt.: 1 - 10.
7 Mrt. 1e voorbehoede inspuiting tegen typhus en paratyphus. Opvoering revue 3e Batterij in Royal.
14 Mrt. Oefening met luchtwaarneming op Ypenburg.
18 Mrt. Gedurende twee nachten met 4 meetposten en meetcentrale medegewerkt bij de "lichtkogelopsporingsdienst".
21 Mrt. Paaschverloven begonnen; 3 dagen_1e reis.
26 Mrt. Onderzoek bloedgroepeeringsdienst te Noordwijk.

4 Apr. Defilé voor H.M. de Koningin op de Noord Boulevard te Noordwijk aan Zee.
9 Apr. Periodieke verloven ingetrokken.
11 Apr. Voetbalwedstrijd Staf - 3e Bt.: 1 - 10. Voetbalwedstrijd Mun.col. - 2e Bt.: bij stand 3 - 3 gestaakt!
13 Apr. Alarm; verplaatsing naar Wassenaar.
14 Apr. Terugkeer naar oude kantonnementen.
18 Apr. Voetbalwedstrijd 3e Bt.-1e Bt.; 13-0.  Voetbalwedstrijd 2e Bt.-Staf: 2-0.
21 Apr. Beperkte bewegingsvrijheid op Zondag toegestaan.
25 Apr. Verloven wederom toegestaan.
30 Apr. Verjaardag H.K.H. Prinses Juliana. Afdeelingsdefilé te Noordwijk en Katwijk; bij veldloop militairen te Noordwijk wint 3e Batterij korpsprijs ongeoefenden. 's Avonds taptoe voor Seinpost te Noordwijk aan Zee door Muziek 4R.I. met medewerking trompetters III-2R.A.

1 Mei. Verjaardag 2R.A.; afdeelingssportfeest te Katwijk aan Zee op de Friesche weide.
4 Mei. Bloemencorso te Noordwijk.
7 Mei. Alle verloven ingetrokken.
9 Mei. Uitzonderingsverloven voor ernstige ziekte of sterfgeval toegestaan.
10 Mei. Overval; alarm; in de stelling; vuuropening door III-2R.A. Korporaal Rijke sneuvelt.
11 Mei. Stellingverandering, daarna wederom vuuropening door III-2R.A.
12 Mei. Wederom vuuropening door III-2R.A. Bezoek Afdeelingscommandant aan alle onderdelen; geest, houding en plichtsbetrachting uitstekend.
13 Mei. Na vuuropening verplaatsing naar Delft.
14 Mei. Verplaatsing naar verzamelopstelling nabij begraafplaats "Jaffa". 's Middags terug naar oude stellingen, bericht capitulatie.
15 Mei. Terugmarsch staf en batterijen naar Katwijk en Noordwijk.
16 Mei. Terugmarsch Afd.C. en Munitiecolônne naar Noordwijk.
17 Mei. 2e Batterij verplaatst naar Groot Leeuwenhorst.
21 Mei. C.-1e Batterij Kapitein Aafjes met groot verlof.
25 Mei. 50% met groot verlof; afscheid door Afd.C.

1 Juni. Officier van Gezondheid Niekerk met groot verlof.
11 Juni. Wederom personeel met groot verlof; afscheid door Afd.C.
12 Juni. Afd.C. 25 jaar Officier; bloemenhulde van Officieren en Kornetten en van verschillende onderdeelen.
14 Juni. 2e Batterij verlaat Groot Leeuwenhorst en wordt verdeeld over de 1e en 3e Batterij.
15 Juni. C.-3e Batterij Kapitein Ir. de Bruyn en Paardenarts Swart met groot verlof.
29 Juni. Verjaardag Z.K.H. Prins Bernhard; vele vlaggen; vrije Zaterdagmiddag.
30 Juni. C.-Mun.col. Luitenant Harsveldt met groot verlof.

9 Juli. Paarden ingeleverd te Voorschoten.
13 Juli. Afscheid Majoor Dürst Britt; aanbieding prachtig cadeau door Onderofficieren, Korporaals en Soldaten. Voor het laatst klinkt het lied der Veldartillerie bij III-2R.A.

Noordwijk, 15 Juli 1940,
De Majoor,     
C.-III-2R.A.     
H.J.J.W. Dürst Britt