TERUG

Res.1e Lt. P.W. Vlietstra .
C. 78e Lu.A.

Bron: Hr. de Gooij

 

Gevechtsbericht 78e Lu.A. op het landgoed van kasteel Duivenvoorde te Voorschoten.
 

78e Batterij Luchtdoelartillerie.

Verslag van hetgeen heeft plaats gevonden in de periode van 10 Mei 1940 t/m 14 Mei 1940.

8 Mei. De stelling betrokken. Nulpunt der batterij vt. 27,18 - 58,36. Daar het enige tijd niet geregend had, was de veengrond hard en konden de stukken zonder moeite in stelling gebracht worden. Geen vreemde vliegtuigen gesignaleerd.

9 Mei.  Electrische kabels ingegraven. Geen vreemde vliegtuigen gesignaleerd.


10 Mei. Grote activiteit in de lucht van 's morgens 2,45 tot 11.00 uur. Het aantal waargenomen Duitse vliegtuigen is zelfs bij benadering
niet te schatten. In totaal afgegeven 3(D5 schoten.
Door stukkenvuur werd een Duits transport-vliegtuig in brand- geschoten. Dit vliegtuig is neergestort in de Adelheidstraat te
's Gravenhage.
En vliegtuig met geweervuur bestookt , zodat het gedwongen was te dalen in de richting Voorschoten.
En vliegtuig tot dalen gedwongen in de richting van de Vliet.
Een vliegtuig- tot dalen gedwongen in de richting van Wassennaar.
Meerdere vliegtuigen beschadigd.

Herhaalde malen werd de batterij met mitrailleurvuur uit stekende vliegtuigen beschoten. Byzondere vermelding verdient de Korporaal Koper C., die,  nadat de Sergeant van Straalen J.M.A. gewond was, het commando op zijn post is gebleven en zijn mensen is blijven aanvuren tot het einde, met het gunstig resultaat, dat n vliegtuig brandend naar beneden geschoten werd.

Om 11.00 uur waren de accu''s uitgeput. In de batterij was geen motoraggregaat aanwezig. Ook bij de 14e Batterij was geen gelegenheid om de accu's te laden. Accu's voor laden gezonden naar Centrale Werkplaats P.T.T. te Den Haag. Daar zuinigheid. met munitie geboden was en het mondeling doorgeven van berichten door de grote afstand van het vuurleidingtoestel naar de batterij op practische moeilijkheden stuitte, des middags niet meer gevuurd. 

Door gebrek aan mitrailleurs kon op laag vliegende vliegtuigen slechts geweervuur worden afgegeven. Door een ordonnans werd om 10.00 uur gemeld, dat parachutisten geland waren in de nabijheid van Den Deijl. Patrouilles uitgezonden, doch niets waargenomen. In totaal 4 gewonden (1 sergt., 1 Korp. en 4 manschappen)

 

11 Mei.  Tot 3.30 uur niet gevuurd, daar zulks verboden was. Gedurende de nacht van 10 op 11 Mei versterkte posten uitgezet. Bij gebrek aan manschappen 3 stukken bezet. Schuilkelders gemaakt met behulp van spoorwegdwarsliggers en met zand gevulde patroonkisten. Aantal waargenomen Duitse vliegtuigen niet te schatten. Verscheidene malen door stekende vliegtuigen beschoten.
En gewoon dienstplichtige gewond. In totaal afgegeven 90 schoten.

Twee vliegtuigen neergeschoten in de, richting Den Deijl.
Twee vliegtuigen neergeschoten in de richting Ypenburg.
En vliegtuig neergeschoten in de richting van de Vliet.
En vliegtuig neergeschoten in de richting 14e Batt. Lu.A

12 Mei. Om 14.00 uur 3 Duitse Junker-vliegtuigen binnen bereik waargenomen in de richting Den Deijl, die daar volgens waarneming het zij bommen, hetzij parachutisten hebben uitgelaten. Deze vliegtuigen kwamen daarna binnen het bereik der batterij. Twee vliegtuigen werden zodanig beschadigd dat zij, volgens melding, achter Voorschoten moesten dalen.

In totaal afgegeven 69 schoten. 
Door de zware bewolking was de waarneming zeer beperkt.13 Mei. Wederom zwaar bewolkte lucht. 9 Engelse vliegtuigen waargenomen, die omstreeks 12,30 uur 1 Duits Heinkel-vliegtuig, neerschoten. Des morgens kon wegens zware bewolking niet worden gevuurd.

Des middags in totaal 47 schoten afgegeven. Geen treffers waargenomen.14 Mei. 7.30 uur 6 schoten afgegeven op een Duits vliegtuig. Schoten lagen achter. De achteruitgang van de Vo. werd duidelijk merkbaar. Er waren echter geen gegevens betreffende de terugloop van de Vo en het instellen van correcties bekend. Volgens gegevens tijdens het schieten bepaald, correcties voor de vluchttijd en tempering op het vuurleidingstoestel aangebracht, waarna het vuur iets beter lag.
12.40 uur 4 schoten op 2 Duitse vliegtuigen, waarschijnlijk geraakt.
14.00 uur 18 schoten afgegeven op 6 Duitse vliegtuigen, uitwerking onbekend.
14,15 uur 42 schoten afgegeven op ongeveer 20 Duitse vliegtuigen, enige toestellen beschadigd.
15.10 uur 6 schoten afgegeven op 2 Duitse vliegtuigen, toestellen beschadigd.
15.20 uur 12 schoten op 4 Duitse vliegtuigen, zonder resultaat.
16.00 uur tot 16,20 uur 71 schoten afgegeven op ongeveer 20 Duitse vliegtuigen, enige toestellen beschadigd.
Te ongeveer 16.20 uur werd de batterij onder hevig mitrailleurvuur genomen, waarna een bombardement volgde van 23 bommen.
Granaattrechters van 1 tot 2 meter middellijn werden geslagen. De uitwerking werd verminderd door het feit, dat de granaten
diep in het veen drongen en de scherven grotendeels in het veen verstikten.
En gewonde.
Een vuurmond onbruikbaar geraakt, daar de olie-cylinder van de rem en vooruitbrenginrichting door een scherf doorboord werd.
Coummando-wagen 13925 in brand geschoten.
Des middags werd de beschikking gekregen over 2 mitrailleurs M. 25, doch zonder munitie.

Voorschoten, 22 Mei 1940

De C. 78e Batterij-LuA
De eerste Luitenant.