TERUG

1e Luitenant J.P. de Lang.

C.-Kaderopleiding 4-15 Dep.Bat. (W.Fr.-Vg.H)

 

 

Kaderopleiding.

VERSLAG 10 - 14 Mei 1940.

Op den 10en Mei 1940 +/- 5.30 kreeg ik opdracht van den Chef Staf Kapitein Lentz om mij met de helft van de kaderopleiding + sergeant Verduyn per autobus naar de Haagsche Schouw te begeven om de strijd aan te binden met de aldaar gelande parachutisten.
Even voorbij de spoorwegovergang "De Vink" aan de lijn Leiden - Den Haag heb ik laten halt houden, de korporaals langs den wegkant laten dekken en de autobus teruggestuurd.
Op dit moment vlogen zeer laag +/- 50 vliegtuigen over ons heen, Burgers melden mij, dat +/- 150 vijanden zich bij de Haagsche Schouw bevonden. Vijand had den weg gebarricadeerd met auto's, was zelf zwaar bewapend met mitrailleurs, automatische geweren enz. Daar het mij onmogelijk was zonder mitrailleurs, zonder handgranaten en handvol korporaals vijand aan te vallen heb ik bevel gegeven de Rijnbrug en de spoorwegovergang te bezetten en door een patrouille de voeling met de vijand te onderhouden. Dit is ook geschied. Alle gedragingen van den vijand werden mij gemeld. De berichten heb ik steeds per telefoon aan den Chef Staf doorgegeven. Direct heb ik versterking gevraagd. Deze kwam na lange tijd wachten in den vorm van +/- 50 artilleristen per rijwiel. Later was nog een compagnie van het 15e Depot ten aanval. Wij moesten daarna o. van den Chef Staf de bovengenoemde punten in bezit houden en het zeer drukke verkeer naar Den Haag over Voorschoten leiden.
De vliegtuigen keerden +/- iedere 3 uur terug met nieuwe troepen en voorraden. Onze patrouilles zijn van uit de vliegtuigen van vanaf den grond herhaaldelijk beschoten.
Ook werd zoo nu en dan op de bezetting van den spoorwegovergang geschoten. De richting, waaruit geschoten werd was vaak niet te controleren. Wij hebben nog hier en daar ook op vliegtuigen teruggevuurd.
Om +/- 12.00 heb ik brood enz, laten koopen voor de kaderopleiding.
Om +/- 15.00 uur werden hevige ontploffingen waargenomen in de richting Haagsche Schouw. Vermoedelijk een serie van 4 bommen door een Heinkel toestel afgeworpen. Dank zij de goede zorgen van Westfront kregen we  te 18.30 warm eten en 1860 patronenS.Nr.1 en dekens. De patronen en dekens hebben we niet meer gebruikt daar ik te +/-19.15 bericht kreeg naar de plantage terug te keeren en mij bij den Chef Staf te melden. De kaderopleiding kreeg de gelegenheid te rusten, behalve de wacht bij de krijgsgevangenen, sterkte 8 korporaals + 1 sergeant.

De volgende dagen zijn we belast geweest met;
1 Bewaking krijgsgevangenen.
2 Bewaking Stafkwartier.
3 Bewaking barricade.
4 Bewaking garage.
Tevens werden vele patrouillediensten door de kaderopleiding verricht. De geest is geduurende de oorlogsdagen zeer goed geweest. Ieder heeft zich naar zijn beste weten en kunnen ingespannen.

Leiden, 23-5-1940
De 1e Luitenant,
w.g. J.P.de Lang