1e Regiment Huzaren Motorrijder

Sterkte en encadrering op 10 mei 1940

BRON : © J.A. BOM e.a.

De in 1938 en 1939 opgerichte regimenten Huzaren-Motorrijder hadden een verkenningstaak, maar konden ook als 'brandweerman' worden ingezet: snel uitrukken naar noodsituaties. Het regiment bestond in theorie uit 1007 man, onder wie 28 officieren. Na allerlei testen koos het leger voor het Duitse merk BMW, maar later uit strategische overwegingen ook voor het Engelse BSA. Het totale aantal motoren van het regiment bedroeg 406.


 

Huzaar J.Tijssen.

 

 

Begin mei 1940 had 1RHM. de oorlogssterkte nog lang niet bereikt. Het derde eskadron huzaren-motorrijder en de sectie geweren tegen pantsering van het pantserafweereskadron ontbraken, terwijl bij de staf en de aanwezige eskadrons nog de nodige tekorten bestonden. Bij het 1e en 2e eskadron kwam men bijvoorbeeld nog omstreeks dertig huzaren tekort. Bovendien waren de dienstplichtige huzaren, die eind april bij het regiment waren aangekomen nog onvoldoende ervaren en was een deel van het dienstplichtige kader pas in de afgelopen maanden opgeleid. Ook aan de uitrusting ontbrak nog het nodige. Zo was er een groot tekort aan verrekijkers; bij een van de eskadrons beschikte men in totaal slechts over vier stuks.

Na de verplaatsing naar Wassenaar werd een derde van de officieren en manschappen overgeplaatst naar het Cavaleriedepot in Den Haag om aldaar nieuwe rekruten voor 2RHM op te leiden. Deze werden vervangen door oudere reservisten en nieuwe rekruten. Mannen die wel een goede motortraining maar nog geen enkele gevechtsopleiding hadden gehad. [86]

Personele sterkte, materiaal en bewapening in het volgende overzicht van het 1e Regiment Huzaren Motorrijder. [91]

Staf  95 man 32 motoren 20 auto’s
1e Eskadron 200 man 81 motoren 3 auto’s
2e Eskadron 200 man 81 motoren 3 auto’s
3e Eskadron niet geformeerd    
Mitr. Eskadron 162 man 77 motoren 4 auto’s
Pag. Eskadron 129 man 44 motoren 9 auto’s
Sectie Mortieren 21 man 10 motoren 1 auto
Totaal : 807 man 325 motoren 39 auto’s

Opm: Motoren met duozit, met of zonder zijspan.
Auto’s verschillende types o.a. munitie, keuken, brandstof enz.

Bewapening:

 • Officieren, kornetten (Bij infanterie Vaandrig) en hogere onderofficieren, tevens het bedienende personeel ondersteunende wapens: Pistool FN Browning M25 9 mm. Gevechtsdolk 
 • Overigen: Hembrug karabijn No.4 oud model 6,5 mm. bajonet.
 • Ondersteunende wapens: 
  Mitrailleur Eskadron (M.E.) 12 zware mitrailleurs Schwartzlose 08/15, 7,9 mm. 
  PAG Eskadron (Pag. E.) 2 secties met ieder 2 st. Böhler 4,7cm. pantserafweergeschut (Pag).
  Sectie Mortieren (S. Mr.) 2 st. Stokes-Brand 8 cm mortieren.

(1-1RHM en 2-1RHM) Een tirailleurseskadron bestond uit 3 pelotons met drie groepen,totaal 90 man. Een eskadron beschikte over 9 stuks lichte mitrailleurs van het type Lewis M.20 6,5 mm luchtgekoeld, deze wapens waren in licentie gebouwd bij de Artillerie Inrichting Hembrug en waren zeer gevoelig voor storingen. Iedere groep had zo’n een wapen.

 

De encadrering op 10 mei 1940 kon tot dusver slechts gedeeltelijk worden achterhaald, zodat met het hierna volgende, onvolledige en van de nodige vraagtekens voorziene overzicht moet worden volstaan.

In Wassenaar werd een gedeelte van het raadhuis De Paauw als regimentsbureau in gebruik genomen. De burgemeester betrok de Pauwhof, een villa even ten zuiden van het raadhuis. De manschappen en materieel van het 1-RHM werden verspreid over Wassenaar ondergebracht: in het slachthuis aan de Cornelis de Wittstraat, de PTT-gebouwen aan de Lange Kerkdarn en de Johan de Wittstraat, het Patronaatsgebouw aan de Kerkstraat, de RK kleuterschool aan de St. Willibrordusstraat en in de botenloods aan de Princehaven. [24]

Op 7 mei werden in verband met de snel toenemende oorlogsdreiging op bevel van hogerhand alle verloven ingetrokken, waarna de troep in de kwartieren werd geconsigneerd. C.-1RHM, luitenant-kolonel Jhr. J.J. Teding van Berkhout, bepaalde voorts dat alle officieren en onderofficieren voortaan op de bureaus of bij de eskadrons moesten overnachten en iedereen voortaan gekleed te bed moest gaan. Eveneens op 7 mei kreeg C.1RHM opdracht met ingang van 8 mei de grote rijkswegen vanuit Den Haag naar Amsterdam, Utrecht en Rotterdam van voor zonsopgang tot na zonsondergang met een eskadron huzarenmotorrijder en twee secties zware mitrailleurs in een zeer verspreide opstelling tegen vijandelijke luchtlandingen te bewaken. Met deze bewakingsdienst werden bij toerbeurt belast;

 •   9 mei : 2-1RHM.met 2-M.E.-1RHM en 3-M.E.-1RHM
 • 10 mei : 1-1RHM met 1-M.E.-1RHM en 4-M.E.-1RHM

2-1-1RHM, onder kornet R.L. van Delden, patrouilleerde in de vroege morgen van 10 mei op de autoweg van Den Haag naar Amsterdam globaal tussen Lisse en Sassenheim.

Zodat Lt.Kol.Teding van Berkhout op 10 mei na 2.00 uur slechts beschikte over;

 • Staf 1RHM,
 • 2-1RHM, bestaande uit drie pelotons huzaren,
 • Twee secties mitrailleurs, 2 en 3-M.E.-1RHM met zes zware mitrailleurs,
 • Twee secties Pag., E.Pag.-1RHM met 4 stuks pag en
 • Een sectie mortieren, Mr.-1RHM met twee stukken Mr.8.

 

 

Staf (St.-1RHM.).
 • C.-1RHM, Luitenant-kolonel Jhr. J.J. Teding van Berkhout.
  • Ritmeester-adjudant en Gasofficier,  P. N. de Leeuw, Res 2e lt.(1e R.W.)
   • Wachtmeester C. van Dorp. 
  • Officier-technisch opzichter, Reserve 1e luitenant H.H. Beer (Korps Motordienst).
  • C.-Vbd.A. Kornet A. Langelaan (1 R.H.). Op 10 mei wegens ziekte afwezig. wnd C., Wachtmeester M.C.M. Kamps †
  • Regimentsarts, Res. officier van gezondheid der 1e klasse M.B. Jonkergouw (Militair Geneeskundige Dienst), 
  • Toegevoegd arts, Res. officier van gezondheid der 1e klasse Dr. E.F.J.H. Falger (Militair Geneeskundige Dienst), .
  • Verplegingsofficier, Res. 1e lt. W. Akkerman (Militaire Administratie).

Functie in St.-1RHM onbekend:

 • Dpl. Huzaar S. Weiland † 
 • Dpl. Huzaar H. Koot *
 • Dpl. Huzaar E.J. Koekoek *
 • Dpl. Huzaar W.G. Assink *
 • Dpl. Huzaar B. Veenstra *

 

1e eskadron (1-1RHM.).
 • C.-1-1RHM, Ritmeester Charles C. Hasselman,  (Kgf)
  • C.-1-1-1RHM, Res. 2e lt. C. Laan (1 R.H.).
   • Dpl. Huzaar Jan Baas. † (Gesneuveld 10 mei te Berkel-Rodenrijs.)
  • C.-2-1-1RHM, Kornet R.L. van Delden (3 R.H.).
   • Dpl. Huzaar H. Kuper. † 
  • C.-3-1-1RHM, Opper wmr. Snor
   • Huzaar B.J.G. Vreman.
   • Kpl. W. Kraayenhof. 
   • Kpl. Hinzen. 
   • Dpl. Huzaar A. Haaima *
   • Dpl. Duijst.
   • Dpl. Timmermans.
   • Dpl. Kok.
   • Dpl. Legemaat.
   • Dpl. Huzaar W. v.d. Linde *
   • Dpl. Vulling
   • Dpl. Huzaar D. Kruyer *
   • Dpl. B. Smit
   • Dpl. Huzaar A. Poepe. † 

 

 • Functie onbekend in 1-1RHM
  • Dpl. Huzaar D.de Jong 1-1RHM † (Overleden 12 mei te Delft.)
  • Korporaal A. Oudhof † (Overleden 10 mei te 's Gravenhage) 
  • Dpl. Huzaar A. van Staalduinen.  † (Gesneuveld 10 mei te Delft.) 
  • Wmr P.H. Franssen *
  • Dpl. Huzaar v.d. Molen *
  • Dpl. Huzaar B. Postma *
  • Dpl. Huzaar W. Schutte *
  • Dpl. Huzaar C. v.d. Horst *

   

2e eskadron (2-1RHM.).

 • C,-2-1RHM, Ritmeester A.C. Eland, 
  • Adjudant-onderofficier-instructeur J. Riemens, toegevoegd.
  • C.-1-2-1RHM, 1e lt. Jacob L. Maris. (Kgf)
   • Wmr. H.E. Knol. 
  • C.-2-2-1RHM, Kornet T. van Renterghem (1 R.H.) (Amsterdams verzet) Oorlogsherinneringskruis Verzetsherdenkingskruis
   • Dpl. Huzaar M.J. Warmerdam, verkenner.  † Bronzen Kruis Oorlogsherinneringskruis
   • Huzaar Willem van Wijnen. (motorordonnans) * Draaginsigne-gewonden  Oorlogsherinneringskruis
   • Huzaar Cor Pieterse.
   • Dpl. Huzaar J. Smit † (Lichte mitrailleurschutter)   Bronzen Kruis
  • C.-3-2-1RHM, Wachtmeester J.H. Gernaat. [Jan]
   • Dpl. Huzaar J.G. van der Zon. #
   • Dpl. Huzaar Cor Thijssen.
   • Korporaal Schoenmakers
   • Korporaal 1ste kl. A.K. v.d. Plaat *
   • Dpl. Huzaar H. Tolsma †
   • Huzaar Gerrit J. de Wierixke *
   • Huzaar V.d. Kuip  #
   • Huzaar Zwanenburg  #
   • Huzaar Zweverink  #
   • Huzaar Boerstoel #

   

 • Functie in 2-1RHM onbekend.
  • Huzaar 2e kl. H. van van der Voort † 
  • Dpl. Kpl. P. Westers † 
  • Huzaar 2e kl. H.T.IJkema † 
  • Dpl. Huzaar W.J. Sneujink † 
  • Dpl. Huzaar D.W. Rattink † 
  • Dpl. Huzaar J.W. van Spijker † 
  • Dpl. Huzaar G. Warmels † (Voorheen 2-5-Dep.Cav.)
  • Adj. O.O. J. Riemens*
  • Wmr. Bertholee *
  • Wmr. Lankers *
  • g.d. N. te Loo *
  • g.d. J.H.F. Ribot *
  • g.d. W. Roozendaal *
  • g.d. A.B. Heesbeen *
  • g.d. J. Bosma *
  • g.d. J v.d. Veen *
  • g.d. J.R.F. Krepel *
  • g.d. W. Bok *
  • Dpl. Broeks
  • Dpl. Huzaar Johannes Gerardus Kruidenberg. 

 

Mitrailleureskadron (M.E.-1RHM.).

 • C.- M.E.-1RHM, Ritmeester J.P. Ilcken.
  • C.-1-M.E.-1RHM, Res. 2e luitenant T.H.M. Baron van Rijckevorsel (3 R.H.)
   • Dpl. Wmr J.J. Versteegen. †  Ridder 4e klasse Militaire Willems Orde (Gevechten bij Overschie) 
   • Wachtmeester Roskam. 
    • Kpl Klinkhamer.
    • Huzaar Slagers
    • Dpl. Schabbink
    • Dpl. Veenstra
    • Dpl. Postma
    • Dpl. van der Molen
    • Dpl. van Someren
    • Dpl. E.P. Boeters † (Gevechten bij Overschie)
    • Dpl. Coppens
    • Dpl. Ruyter
    • Kpl. van der Linde * (gewond bij Overschie)
   • Wachtmeester Timmler
    • Dpl. Estrik
    • Dpl. Vijfschaft
    • Dpl. de Wolde
    • Dpl. Westerveld
    • Dpl. Huzaar J. van Asselt *
    • Dpl. van den Aker
    • Dpl. Huzaar J.D. Heezen † (Overleden op 14 mei te Overschie.) 
    • Dpl. Huzaar A. Wunnink.   Bronzen Kruis (gevechten bij Overschie.) 
    • Dpl. Huzaar E. P. Boeters † (Gedetacheerd vanuit 1-1RHM. Gesneuveld te Overschie.) 
    • Dpl. Huzaar J. Troost  † (Gesneuveld 13 mei te Delft.) 
  • C.-2-M.E.-1RHM, Wmr. M.W. Salet. 
  • C.-3-M.E.-1RHM, Wmr. van Doorten. 
  • C.-4-M.E.-1RHM, Wmr J. Lahuis.

 

 • Sectie in ME-1RHM onbekend:
  • Dpl. Huzaar H.F. Kuipers. † 
  • Dpl. Wmr. W.H. van Ommen. † (Gevechten bij Rijswijk.) 
  • Wmr. Bik *
  • g.d. M. Zondag *
  • g.d. K. Vos *
  • Wmr J.H. Dingelstadt * (gewond bij Ypenburg)
  • Huzaar van Elferen (Tilburg)
  • Huzaar van de Brink
  • Huzaar Boessen.

 

Pantserafweereskadron (E.Pag.-1RHM.).

 • C.-E.Pag.-1RHM, Res.1e luitenant Jhr. A.J.E.E.C. van der Heyden van Doornenburg
  • C.-1-E.Pag.-1RHM, 2e luitenant Adolf W.F. von Balluseck. (kgf)
   • Stukscommandant, Wachtmeester Verhagen. 
    • Kpl Kruishaar. 
    • Kpl. Helmsing
  • C.-2-E.Pag.-1RHM, Wachtmeester L. ( Lijke) van der Veer.
   • Stukscommandant 3 Wachtmeester W. van de Groep. Bronzen Kruis
    • Dpl. v.d. Vugt.
   • Stukscommandant 4 Wmr. Lambers. Op 10 mei in hospitaal. Wnd.C. wmr vd Veer
    • Dpl. Huzaar H. van Vugt. Bronzen Kruis
    • Dpl. Huzaar J. Timmerman.Bronzen Kruis
    • Huzaar J. Keveling
    • Dpl. Huzaar D. Boomstra *
    • Dpl. Huzaar Jansen
  • C.-Mr.-1RHM, Kornet P.A.C. Bondam (4 R.H.). Op 10 mei wegens ziekte afwezig. wnd SC. Kornet van Eeghen (3 RH)

 

 • Functie in E.Pag-1RHM onbekend:
  • Kpl.  Schilstra 
  • Huzaar. Oostenhof 
  • Huzaar. van Ittersum
  • Dpl. J.C.Reuvers *
  • Huzaar Verhaaf
  • Huzaar Kamphuis
  • Dpl. wmr Plant
  • Wmr R.F. Spoelstra, op 4 mei 1940 12 jaar in dienst. 
  • Huzaar Achterkamp

 

 

 • Functie in 1RHM onbekend:
  • Dpl. Huzaar W. Schutte † (Gesneuveld 15 mei bij gevechten bij Berkel-Rodenrijs) 
  • Wmr Jan de Jongh. 
  • J. Thijssen. VHK  . (Broer van gesneuvelde  B.W.Thijssen van MC-III-4R.I.)
  • Dpl. Huzaar Z. C. Vleeming. 
  • Wachtmeester Ben Warner. 
  • Dpl. Huzaar, M.A. Fonteijn. 
  • Huzaar Ari Rens. 
  • Huzaar B. Propstra.  
  • Huzaar N. te Loo.  
  • Huzaar C.H.H. Viets. 
  • ? J (Jos – Sjef ) van Helfteren.
  • Lt. A. M. de Boom.
  • Kpl. Blijdorp
  • Huzaar I. Blom

 

†  Gesneuveld. 
[Van de gesneuvelden die niet bij de strijd rond Valkenburg zijn gesneuveld staat achter de naam de datum en de plaats als die bekend is]
 
*  = Gewond
 # = Krijgsgevangen in Valkenburg.
Kgf =  Krijgsgevangen 1942