Bronnen.

Geraadpleegde Literatuur 2:

 << Vorige 1 2 3 Volgende >>

10 MEI 1940 DE SCHORPIOEN SLAAT TOE…  De eerste luchtlandingsoperatie in de geschiedenis 
Auteurs, Beekman, F.S.A., Breda, 1991 
uitgave Brabantia Nostra te Breda, ISBN 90-6949-024-2
NOORDWIJK IN DE JAREN 1940-1945
Auteur, G. Slats.
uitgave van Boekhandel v.d. Meer, Noordwijk, 1993.

INLEIDING EN ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE GEVECHTSDAGEN VAN 10-19 MEI 1940.
Auteur, Generaal-majoor tit. b.d. V.E. Nierstrasz, 's-Gravenhage 1957.
uitgave Sectie Militaire Geschiedenis.
ILLUSIES EN INCIDENTEN, De Militaire Luchtvaart en de neutraliteitshandhaving tot 10 mei 1940.
Auteurs, Rob de Bruin, e.a. DMKLu, ’s-Gravenhage, 1988
geen ISBN
DE KONINKLIJKE LANDMACHT. 
Samengesteld onder goedkeuring en met medewerking van het Departement van Defensie.
Auteur, ?
Uitgave: Weekblad "Gelderland in woord en beeld" Arnhem, ±1937.
Druk: N.V. Nederlandse Diepdruk Inrichting, Deventer.
DE LUCHTVERDEDIGING MEI 1940.
Auteur, Molenaar. F.J. '
Deel 1 en Deel 2.
Uitgave: Sectie Militaire Geschiedenis. -Blauwe en Groene serie- 
s Gravenhage 1970.
HET 4e REGIMENT INFANTERIE EN VLIEGVELD VALKENBURG,
10 T/M 14 MEI 1940.
Samengesteld door L.Th. Righart van Gelder.
Vereniging van Oud-Strijders 4 R.I.
VLIEGVELD BERGEN NH 1938 - 1945.
Auteur, J.H. Schuurman.
Uitgeverij: De Coogh, Bergen NH.
ISBN 90-75440-04-9
LEIDEN IN WO II - van dag tot dag -.
Een kroniek van 10 mei 1940 tot 15 augustus 1945.
Auteur, B. Goudriaan.
ISBN 90-9008049-X
DE NEDERLANDSE CAVALERIE IN DE MEIDAGEN VAN 1940.
Auteur, Lt. Kol. b.d. E.H. Brongers.
Uitgave: Stichting Museum Nederlandse Cavalerie.
ISBN, 90-76428-01-8
DE MOBILISATIEMAANDEN 1939-1940.
Beelden uit de mobilisatie van 29 augustus tot 9 mei 1940 en de voormobilisaties van 27 september 1938 tot 28 augustus 1939.
Auteur: J. Zwaan.
1979 Buijten & Schipperheijn/Repro Holland
  
DIE GESCHICHTE DER 22. INFANTERIE-DIVISION, 1939-1940.
Auteur; F.A. van Metzsch. 1952.
  
ESKADRON PANTSERWAGENS 1936~1940.
Auteur,  J.A.Bom.
1986 De Ram - Amsterdam.
ISBN 90-9001208-7
DE DUITSE VIJFDE COLONNE IN DE TWEEDE WERELDOORLOG.
Auteur, Dr. L. de Jong, Chef van het R.I.O.D.
1953.J.M. Meulenhoff - Amsterdam.

In te zien en te downloaden bij de DBNL.

HET PAARDEVOLK IN MEI 1940. Panorama van de Veldartillerie
Auteur; J. Klingens.
De Bataafse Leeuw.
ISBN, 90.6707.074.2
ONZE OORLOG: 10-14 mei 1940 
Verzameling van publicaties van de Krijgsgeschiedkundige Sectie van het Hoofdregelingsbureau en andere artikelen, verschenen in de "Militaire Spectator" juni 1940-juni 1941.
Auteur; Moorman
  
SLAGSCHADUW OVER NEDERLAND. De geschiedenis van de oorlog van 10 tot en met 28 Mei 1940 op Nederlands grondgebied.
Auteurs,  W.A. Poort en Th.N.J.Hoogvliet. 
Uitgever, Haarlem, Boom-Ruygrok, [1946].
 
GRIJS VERLEDEN.
Nederland en de Tweede Wereldoorlog.
Auteur, C. van der Heijden.
Uitgever, Contact Amsterdam-Antwerpen.
ISBN 90 254 9694 6
HERDENKINGS-UITGAVE
Vereniging van Oud-Strijders v.m. 4R.I., nr. 1, januari 1951.
Onder ere voorzitterschap van Kolonel b.d. H.D. Buurman.
Druk, N.V. Die Haghe, Voorburg
Met dank aan A. Reijniers!
GEN. OBERST KURT STUDENT UND SEINE FALLSCHIRMJÄGER.
Die Erinnerungen des Generaloberst Kurt Student.
Bearbeitet von Herman Götzel. 
Uitgever, Podzun-Pallas-Verlag, [1980].
DEUTSCHE FALLSCHIRMJÄGER IM ZWEITEN WELTKRIEG. 
Auteur,  Volkmar Kühn 
Uitgever, Stuttgart : Motorbuch-Verlag, 1974.
ISBN 3-87943-351-8
BUITEN SCHOT.
Nederland tijdens de - 1914-1918 - Eerste wereldoorlog.
Auteur, P. Moeyes.
Uitgever, De Arbeidspers Amsterdam.
ISBN 90 295 3083 9
VAN CAPITULATIE TOT CAPITULATIE.
Auteur, D.A. van Hilten, Gen. Maj. van de generale staf.
Uitgever, A.W. Sijthoff, Leiden 1949.
HET OUDE en het NIEUWE LEGER.
Auteur, Dr. W.K.H. Feuilletau de Bruyn.
UItgever, W.P. van Stockum & Zoon, 's Gravenhage 1946.
DE WISSELING in het opperbevel van land- en zeemacht in februari 1940.
Hare oorzaken en hare gevolgen.
Auteur, I.H. Reijnders, generaal b.d.
Uitgever, W.P.  van Stockum & Zoon, 'Den Haag 1945.
GAAT U MAAR RUSTIG SLAPEN.
Colijn en de mythe van mei '40.
Auteur, Norbert-Jan Nuij.
Uitgever,  Verloren B.V. Hilversum, 2000.
ISBN 90-6550-452-4
DE WISSELING VAN HET OPPERBEVEL IN FEBRUARI 1940
getoetst aan de praktijk van de Oorlogswet in de periode 1887-1940.
Auteur, P.W.M. Hasselton.
Uitgeverij van Spijk b.v., Venlo.
DE GEHEIME CONTACTEN MET BELGIË, FRANKRIJK EN ENGELAND IN DE NEUTRALITEITSPERIODE.
Auteur, L de Jong.
Uitgever N.V. N-H uitgevers maatschappij Amsterdam 1969.
DE GEHEIME INFORMANT. Berlijn 1939 - 10 mei 1940.
3e druk 1984.
Auteur, J.G. de Beus.
Uitgever, Uitgeversmaatschappij Ad Donker bv Rotterdam.
ISBN, 90 6100 212 5
OEGSTGEEST IN BANGE DAGEN. 1940-1945.
Auteurs, R. van Dort en Bert Driesen.
Uitgever, Krips Repro, Meppel.
ISBN 90-9007508-9

Het boek is hier in PDF te downloaden.

ONS LEGER.
Aflevering mei-juni 1946.
Betreft het hoofdstuk, "De gevechten om Katwijk-Valkenburg".
Auteur,  Kol. tit. b.d. H.D. Buurman.
STRIJD OM ONS LUCHTRUIM
Uitgave onder auspiciën van de Vereniging "Ons Leger".
Druk; 's-Gravenhage, De gebroeders van Cleef, 1950.
NOORDWIJK, KATWIJK EN VALKENBURG
ATLANTIKWALL 1940-1945
Stützpunkt Gruppe Katwijk. Derde druk okt 2005.
Auteurs, Paul en Dolf Harff.
Druk, Universal Press.
ISBN, 10-90-80644951

 << Vorige 1 2 3 Volgende >>