Verantwoording.

Noten bij bestanden en tekst.

Als bij een afbeelding of tekst een nummer is weergegeven, als zijnde [nummer], duidt dit op de bron.

 1. MOBILISATIE IN NEDERLAND EN BELGIË.
 2. DE EERSTE WERELDOORLOG 1914-1918, J. Keegan. 
 3. Maandblad. MILITAIRE SPECTATOR. 
 4. 2000 JAAR GESCHIEDENIS VAN DE LAGE LANDEN. Jaap ter Haar.
 5. OP DE BRES VOOR NEERLANDS ONAFHANKELIJKHEID.
 6. DE GEMISTE KANS. Staatsgreep tegen Hitler 1938. B.Tigchelaar. 
 7. BERICHT van de TWEEDE WERELDOORLOG.
 8. EUROPA. Geert Mak.
 9. HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN IN DE TWEEDE WERELDOORLOG. Dr. L. de Jong. Creative Commons Licentie
 10. KRIJGSVERRICHTINGEN 10-19 mei 1940. Beknopt overzicht van de krijgsverrichtingen der Koninklijke Landmacht.
 11. HAKENKRUIS over EUROPA. Heruitgave van het in 1940 vernietigde boek.  A. den Doolaard.
 12. TOT HET BITTERE EINDE.  ( Bis zum bittern Ende ) H.B. Gisevius.
 13. KRONIEK VAN DE 20e EEUW. Elsevier.
 14. GERMAN AIRBORNE DIVISIONS. Blitzkrieg 1940-41. B. Quarrie.
 15. HITLERS BEULEN. Guido Knopp.
 16. EXPEDITIONAIRE KRIJGSMACHT EN HET VELDLEGER. H. Amersfoort.
 17. GAAT U MAAR RUSTIG SLAPEN. Colijn en de mythe van mei '40. Norbert-Jan Nuij.
 18. DE WISSELING in het opperbevel van land- en zeemacht in februari 1940. Hare oorzaken en hare gevolgen. I.H. Reijnders, generaal b.d.
 19. MORGEN BIJ HET AANBREKEN VAN DE DAG. J.G. de Beus.
 20. Website. GEHEUGEN van NEDERLAND.
 21. Website. VOLKSKRANT. Geschiedenis.
 22. Website. KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK. krantencollectie: Het Vaderland.
 23. MARINEBLAD 6 sept. 2006. Uitgave KVMO.
 24. WASSENAAR IN DE TWEEDE WERELDOORLOG. Hazenberg, F.R.
 25. Nalatenschap Kol. tit. H.D.Buurman.
 26. NOORDWIJK, KATWIJK EN VALKENBURG ATLANTIKWALL 1940-1945. Paul en Dolf Harff.
 27. ENQUÊTECOMMISSIE REGERINGSBELEID 1940-1945. ALGEMENE INLEIDING/MILITAIR BELEID 1939-1945.
 28. KRIEGSTAGBOEK Ic-22.ID Ic12. KT123.
 29. DOKUMENTE ZUM WESTFELDZUG 1940. Hans-Adolf Jacobsen.
 30. NEDERLAND 40-45 IN WOORD, BEELD EN GELUID. Jan van Miert.
 31. OEGSTGEEST IN BANGE DAGEN. 1940-1945. R. van Dort en Bert Driesen.
 32. Website. http://users.skynet.be/fonck/vvuchtn.html
 33. FALL GELB- Der kampf um den Deutschen operationsplan zur Westoffensive 1940. Hans-Adolf Jacobsen.
 34. Maandblad CHECKPOINT voor veteranen.
 35. Website. INSTITUUT VOOR NEDERLANDSE GESCHIEDENIS.
 36. Website. ASSAULT on FORNEBU.
 37. ALGEMEEN OVERZICHT VAN DE STRIJD OM EN IN DE VESTING HOLLAND (zonder het Oostfront) EN DE STRIJD TEGEN DE LUCHTLANDINGSTROEPEN RONDOM ’s-GRAVENHAGE MEI 1940. 
 38. Website. STICHTING OUD ZOETERWOUDE.
 39. BOLLENSTREEK IN OORLOGSTIJD. H. van Amsterdam en P. van der Voort.
 40. Maandblad ONS LEGER.
 41. Website. http://www.archive.org/
 42. Website BBC.
 43. MAVORS 1941. DE STRIJD OM EEN VLIEGVELD. Lt.v. Kessel.
 44. Fotoarchief A. Reijniers.
 45. Fotoboek voormalig C.-4Mr.8 Res. kap J. Zwijndregt.
 46. Fotoarchief v.m. vereniging OUD-STRIJDERS 4R.I.
 47. NOORDWIJK IN DE JAREN 1940-1945. G. Slats.
 48. HERDENKINGS-UITGAVE Vereniging van Oud-Strijders v.m. 4R.I., nr. 1, januari 1951.
 49. Fotoarchief J. Hartingsveldt.
 50. VAN CAPITULATIE TOT CAPITULATIE. D.A. van Hilten.
 51. DE WACHT, maandblad voor gemobiliseerden.
 52. Website. NRC HANDELSBLAD.
 53. MEI 1940 DE STRIJD OP NEDERLANDS GRONDGEBIED. H. Amersfoort en P. Kamphuis.
 54. Televisieprogramma ANDERE TIJDEN.
 55. Website. http://www.kennispunt-mei1940.nl./
 56. TERG MIJ NIET.De Geschiedenis van marinevliegkamp Valkenburg. M.v. Alphen, W. Geneste en P. Staal.
 57. GRIJS VERLEDEN. Nederland en de Tweede Wereldoorlog. C. van der Heijden.
 58. LEIDEN EN 4RI VERGETEN ELKAAR NOOIT, Lt.Kol. P. van Aarsen.
 59. George Philip Winckel, San Juan Capistrano, CA 92675, USA.
 60. Museum van het Infanterie Schietkamp "De Harskamp".
 61. Websites. diverse.
 62. Archief A. Reijniers.
 63. Fotoarchief D. van Rijn †.
 64. Vliegtuigverliezen 40-45.
 65. ACHTER VERDUISTERDE RAMEN. Voorschotense kronieken 1940 - 1950. R.J. Braggaar.
 66. HERLEEFD VERLEDEN, STRIJD OM VALKENBURG ZH IN MEI 1940. J. Portengen.
 67. Maandblad ONS LEGER. Aflevering mei-juni 1946.Hoofdstuk, "De gevechten om Katwijk-Valkenburg".
  Auteur, Kol. tit. b.d. H.D. Buurman.
 68. Website. Leidenarchief.nl
 69. Lt.Kol. bd E.H. Brongers.
 70. Website. historic.de.
 71. Propaganda kompagniën Wehrmacht.
 72. Archief Leidsch Dagblad.
 73. DORP IN OORLOG, Voorschoten 40-46. L. v.d. Bijl.
 74. Website. ebay.de.
 75. Website. Radio Nederland Wereld Omroep.
 76. Website. ZDF.de/history.
 77. Voorheen het IMG en SMG maar nu het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (N.I.M.H.)
 78. ILLUSIES EN INCIDENTEN, De Militaire Luchtvaart en de neutraliteitshandhaving tot 10 mei 1940,
   R.de Bruin.
 79. LEIDEN 1940-1945
 80. Verslag Wmr. H. Kolff, Staf 6R.A.
 81. Website. life.com.
 82. DUITSE VLIEGTUIGVERLIEZEN 1940. LtKol. bd E.H. Brongers.
 83. Fotoarchief J. van de Brink te Nieuwkuijk.
 84. Scriptie : VAN DE GRENS KOMEN ZEER VERONTRUSTE BERICHTEN BINNEN. WEEST DUS ZEER OP UW HOEDE. 
  Een analyse van het functioneren van de Nederlandse militaire inlichtingendienst aan de vooravond van de tweede Wereldoorlog. Michiel van Schooten. Masterthesis Universiteit Utrecht ‘Internationale Betrekkingen in Historisch perspectief  http://studenttheses.library.uu.nl/ 
 85. HET FALEN VAN DE NEDERLANDSE GEWAPENDE NEUTRALITEIT, september 1939 - mei 1940. Tobias van Gent.
 86. DE LAATSTE HUZAAR. T. van Renterghem.
 87. Website http://www.sporenvanherinnering.nl/
 88. Website. NIOD.
 89. Website  http://www.historischnieuwsblad.nl/
 90. BRONZEN LEEUW  BRONZEN KRUIS. Militaire dapperheidonderscheidingen. Auteur: H.G. Meijer.
 91. Gegevens uit nalatenschappen.
 92. Website : http://www.onderscheidingen.nl/
 93. Website : NIOD Online publicaties. Synopsis; Operatie Safe Haven. Door Gerard Aalders.
 94. Website : www.stichtingoudsassenheim.nl 
 95. Fotoarchief gemeente Wassenaar.
 96. Televisiezender: National Geographic.
 97. Televisiezender: BBC. 1914-1918 doc.
 98. https://archive.org/
 99. DE GEHAVENDEN. P.Huyskens en T. de Mooij.
  Bond van Nederlandse Militaire Oorlogsslachtoffers 1970.