4e Regiment Infanterie

Vroeg in de morgen van 10 mei werd het 1e Legerkorps ter bestrijding van de vijandelijke luchtlandingstroepen onder bevel geplaatst van de commandant Vesting Holland. Daarbij werden de legereenheden boven Den Haag onder bevelen gesteld van de commandant van de 3e Divisie. Daarmee kwamen het 4e Regiment Infanterie en de derde afdeling van het 2e Regiment Artillerie onder commando van Kolonel Kraak, commandant van de 3e Divisie. De Depot troepen uit Leiden, Oegstgeest, Rijnsburg en Katwijk werden eveneens onder bevel gesteld van C.-III-Div. Al deze veranderingen kwamen niet overal duidelijk door, hetgeen niet tot maximale inzet van de eenheden leidde.

 

Luitenant-Kolonel H.D. Buurman.

 • Het 4e Infanterieregiment ( 4-R.I ) Luitenant-kolonel H.D. Buurman.(C.-4-R.I ) Oorlogs Herinnerings Kruis met Gesp.

  • Oppasser overste Buurman : N.B. de Bie.
  • Kpl. chauffeur (Vrijw.Motortransportdienst) overste Buurman. M. van der Luijt.
  • Regimentsaalmoezenier: Pater J. de Boer.
  • 1e Veldprediker:  Ds. Willem Spliethoff.(Lutherse gemeente).
  • 2e Veldprediker : Ds. Harm Lunzen.
  • Kap. adjudant: res. kapt. J.C.Wagtendonk. (O.D. te Voorschoten)
  • Luit. toegevoegd: res. 1e Lt. M. Vlug.
  • Luit. toegevoegd: res. 1e Lt. L. de Slechte.
  • C. Staf, kapt. C. Kluiters.
   • Res. 1e Lt. Jonker.
   • Dpl. A.G.M. Werkhoven 
   • Dpl. Th. v.d. Krogt 
  • C. Korpstrein. Res. 1e Lt. T.F. Mennen. 
  • C.-Vbd.A. 
   • Sgt.Vbd.A., Jan van Mameren. 
   • Dpl. seiner  J.A. Heemskerk.
   • Dpl. J. Berghuis. †
   • Dpl. J.A. Bontje. †
   • Dpl. A. van Eijk. 
  • Regimentsarts: res. off.van gezondheid. 1e kl. M. Witkamp.
  • Compagnie Mortieren van 8.
  •  C.-4.Bt.6 veld ( 4 stukken) res.1e Lt. art. F. Sibbes. # Tevens SC2
   • SC1.-4.Bat. 6 veld. wachtm. de Ruijter.
   • SC2.-4.Bat. 6 veld 1e Lt. art. F. Sibbes. #
    • Dpl. J.M. van Denzel # Mobilisatie Oorlogs Kruis  
  • C.-4.PAG. res. 1e Lt. A.C. de Bruin. †  *1
   • Smjr. Marius C. Vos.[Zoetermeer] 
   • S.C1.-4C Pag.  Vaandrig P.G.Husslager.
    • Kpl. A.v. Wierst. Ordonnans  †
   • S.C2.-4C Pag.  Vaandrig van Kleef.
   • S.C3.-4C Pag.  res. 2e Lt. F.van Drimmelen. 
    • Sgt. Han de Vries. #
  • 1e Bataljon 4R.I.
  • 2e Bataljon 4R.I.
  • 3e Bataljon 4R.I.

*1 Na het sneuvelen van C.4-PAG, de Lt A.C. de Bruin, is het commando overgenomen door res. kapt.  J. Frieling.

 

 • Functie en of rang in 4RI onbekend;
  • Kpl. N. C. Kien, Vbd.
  • Kpl. E. Dreme.
  • Dpl. J. Hommering.
  • ?      A. Ouwerkerk. (Leiden) 
  • ?      P. Boden. (Voorburg) 
  • Sgt  H. Pols.(Leiden) 
  • Sgt. M.A. Oldenhof. (Katwijk aan Zee) 
  • Dpl. Th. van Asten.
  • Sgt Ketel.
  • ?    Hulshof. (Enschede)  Mogelijk een MC.
  • Dpl. Kpl. J.H. Broeren. (zw. mitr. schutter)
  • Dpl. Pleun van der Zouw.
  • Dpl. C.W. Fransen.
  • AOO. N. Louwens.
  • Dpl. C.L. van Kuijen.
  • Dpl. A. Lagrouw, seiner, 1e of 2e bataljon.
  • Sgt. Bertel.
  • ? C.H. Compeer. Oorlogs Herinnerings Kruis met Gesp.
  • Jan v.d. Nouland 
  • P.Zoon 
  • J. Laven. 
  • Kruit.
  • R. Riethoven.
  • W. Rijsbergen.
  • Fr. van den Berg.
  • Segaar.
  • Frits Bos.
  • M. Herreur.
  • Marijt. 
  • Fourier 1e Klas F. van Vliet.
  • Dpl. P(iet) D. van Deursen. * 
  • Sgt. C.J. Hameter. * 
  • Sgt. Jaap Rekkers (Mitr).
  • Sgt. Kees v. Dijk (Mitr.).
  • Sgt. v. Zoom.
  • Res. 1e Lt. dr. A. de Graaff.
  • Sgt. Hendrikus (Henk) Gerardus van Keulen.
  • AOO. der Admin. E.J. de Geus.
  • Dhr. L.P.A.M. Dolk. (uit Rotterdam)
  • OO  J. Trippenzee.
  • ??  Mr. E.m. Elias.
  • ??  C.W.E. van Hoek.
  • ??  L. Favier.
  • ??  S. Platteel.
  • ??  F. Boogert. (Leidseweg 469. Voorschoten)
  • ??  G.A. Cornelissen.
  • Vaandrig Jan Karel Boogaard.
  • 1e Lt. Willem Frederik ten Boske.
  • ?? S.K. v/d Pluim.
  • ??  J.H. Krietenmeyer.
  • Lt. Slegte

 

†   Gesneuveld.
  Krijgsgevangen in Valkenburg.
#  Krijgsgevangen in Wassenaar.
*  Gewond

*

Bewaking vliegveld.

De 1e en de 3e Compagnie van III-4R.I. plus de 4e sectie zware mitrailleurs van het derde bataljon werd op 30 april aangewezen voor de bewaking van het vliegveld en stond onder gemeenschappelijk bevel van de oudste compagniescommandant, kapitein C. van Zuilen. De sectie mitrailleurs  - welke op order van C.-Lvd op een driepoot stonden die niet geschikt was voor luchtafweer - werd om de vierentwintig uur afgelost door personeel van een van de andere secties van de mitrailleur compagnie van 3e Bataljon.
Het detachement viel formeel onder de bevelen van gen. Best. (C.-Lvd), maar daar er geen vliegveldcommandant was aangesteld viel het onder de commandostructuur van het vierde regiment.

De in de bevelen vastgestelde taak van het detachement luidde:

 1. Het bestrijden van vreemde vliegtuigen die het veld aanvallen.
 2. Het bestrijden van vreemde vliegtuigen die proberen te landen of geland zijn.
 3. Het bestrijden van parachutisten, op en in de onmiddellijke omgeving van het veld neerdalende.
 4. Het controleren van hen die op het veld werkzaam zijn.

Het detachement was in drie delen verdeeld:

 1. Het daadwerkelijk op wacht staande gedeelte.
 2. Het piket onder Luitenant Moller.
 3. Het rustende gedeelte onder commando van kapt. de Vries.

In elke van de 12 opstellingen rondom het vliegveld stonden twee Lewis MG M20 lichte mitrailleurs waarmee het mogelijk was naar twee kanten vuur af te geven. Deze opstellingen dienden aangemerkt te worden als ondiep gegraven kuilen. Ondiep vanwege het hoge grondwater.

Van de 4e sectie Schwarzlose zware mitrailleurs onder commando van AOO de Jong, stond een stuk aan de noord- en twee aan de noordwestzijde van het veld opgesteld. 
De hangaars dienden voor legering en opslag van wapens en munitie
Telefonische verbinding tussen de posten aan de rand van het veld ontbraken. Centrale vuurleiding was mede hierdoor niet mogelijk. Voorts stond er een staande patrouille op de weg van het vliegveld naar de Wassenaarse weg en twee wachtposten aan beide toegangswegen van het vliegveld. De telefoonwacht was gevestigd in een houten werkkeet van de aannemer waar de enige telefoon van het vliegveld stond.

image-1 De vliegveldverdediging.

Door de C.-Lvd. was in verband met de gespannen toestand op 7 mei voor het detachement van n uur voor zonsopgang tot 08.00 in de voormiddag de hoogste graad van gevechtsgereedheid bevolen, hetgeen inhield dat van  03.00 tot 08.00 uur door alle troepen de hun aangewezen opstellingen moesten bezetten. De reserve was om 04.15 echter nog niet opgesteld in de schuttersputten bij de kleidammen. De mitrailleurverdediging rondom het veld stond op post.

In verband met de rol van de N.S.B., en andere overwegingen had overste Buurman zijn bataljonscommandanten gelast hun bataljon te oefenen in straatgevechten en als oefenterrein had hij hun het dorp Valkenburg aangewezen. Deze oefeningen werden nog vr zij waren begonnen van hogerhand uit politieke overwegingen verboden....

*