9e Regiment Infanterie

 

Het regimentsdistrict van 9R.I. was Leeuwarden en de garnizoensplaats Assen. Een aantal dienstplichtigen kwam van Ameland en Terschelling.
Op 1 september 1939 werd in Haarlem en Heemstede het 9R.I. ingekwartierd, inclusief de staf en de verbindingsafdeling.
 

Onder. 4 april 1940. Inspectie van 9R.I. op het voetbalterrein van H.F.C. te Haarlem door de Koningin en de commandant van het 1e Legerkorps de generaal Carstens. 

Boven, VLNR:  C.1LK: Gen. Maj. N.T. Carstens,  H.M. de Koningin,  Adj.HM de Koningin: Kol. Jhr. W.C.M. de Jonge van Ellemeet,   vm.-C.-9R.I.:Lt. Kol. Spruyt,  Maj. adj. C.-III-Div.: Maj. J.N. Breunese (?), C.-III-Div.:Kol. Kraak, Mogelijke C.C.,  Kapt. adj.C.-9R.I.: Dr.W.L. Beekman. (?)

Op 30 april nam Lt.Kol. Evenwel het commando over van Lt.Kol. Spruyt. 

 

 • C.-9 R.I., Evenwel K.J. Lt. kol.

  • Kapitein-adjudant, Beekman Dr W. L. Res. kapt.
  • Luitenant toegevoegd, Mansholt Ir D. B. Res. 1e lt.
  • Luitenant toegevoegd, Linsen H. G. A. M. Res. 1e lt.
  • Staf. Lt. van Es.
  • Regimentsarts Klinkert H. Res. off. v.gez. 1e kl.
  • Paardenarts., ten Have H. Res. paardenarts 1e kl.
  • C -Korpstrein., van Bruggen H. R. Res. 2e lt. md.
  • Veldpredikant Ds. Beerenkamp.
  • C.-9 Bt.6 veld., Teenstra J. D. Res. 1e lt. art.
  • C.-9 C.Mr, ten Burg, H. Res. kapt.
   • S.C1.-9 C.Mr., Fauwels J. P. Res. 1e lt
   • S.C2.-9 C.Mr., Aldejons Sergt.
  • C.-9 C.Pag., Ottens A., Res. 1e lt.
   • S.C1.-9 C.Pag., Polak J. A. Vaandrig
   • S.C2.-9 C.Pag., Scholten C.L.C., S.M.I.
    • Sgt Van Dijk. 
    • Kpl. Hoekstra

     

  I-9 R.l.
   

 • C.-I-9 R.I., van der Schee. L. C. Majoor * Bronzen Kruis
  • Luitenant-adjudant., Nout J. C. A. 1e lt.Bronzen Leeuw (Verzet. Op 3 mei 1942 in Sachsenhausen vermoord)
   • Sgt.Vbd.A., J. Schoustra.
   • Dpl. Spriensma, Tj. Ordonnans Staf Bronzen Kruis
  • Bataljonsarts, dr. Rauwerda.
  • C.-Admin I-9R.I., Woldring M. 
   • smjr  J.J. Dijkstra
   • Sgt Admin. Oosterhof, R.J. 
   • Smjr. Wybe van der Werf, (fourier) Bronzen Kruis
  • C.-1-I-9 R.I., Kollenhoven J. Res. kapt.*
   • S.C1.-1-I-9 R.I., van Coevorden V. P. Res. 1e lt.
    • Kpl. J. Fennema. †
    • Sgt. F. Couperus. †
    • dpl. H. Smit. †
    • dpl. B. Gankema †
    • dpl. A. Koning. †
    • dpl. J.M. Schrik. †
    • dpl. W.S. Venema. †
    • dpl. J. Smit. 
    • dpl. H. Siegers † 
    • dpl. Zweerdman 
   • S.C2.-1-I-9 R.I., Visser Res. 2e lt.
   • SC.3.-1-I-9 R.I. Deze groep of sectie is tijdens verplaatsing op 10 mei naar het zuiden terecht gekomen bij 3-II-1R.I. onder Lt. Strabbing.
    • Dpl. Binne vd Brug.
    • Dpl. Tije de Boer.
    • Dpl. Anne vd Meer.
    • Dpl. Simon Gielstra,
    • Dpl. Foppe Kiewiet.
    • Dpl. Thomos Dijkstra.
    • Dpl. Evert Kleiterp.
    • Dpl. Auke de Groot.
   • SC.4.-1-I-9 R.I.  ?
  • C.-2-I-9 R.I de Keulenaar W. A. Res. kapt. (comp.tbv. C.-4R.I. Draaibrug Uitwateringskanaal)
   • S.C1.-2-I-9 R.I., Bertstra G. Res. 1e lt. (sectie tbv C.-3-I-9R.I.)
   • S.C2.-2-I-9 R.I., res. 1e Lt. Beilstra
   • S.C3.-2-I-9 R.I., Miedema J. Res. 1e lt.
   • S.C4.-2-I-9 R.I., ?
  • C.-3-I-9 R.I., Smits M. J. F. Res. kapt. *
   • S.C1.-3-I-9 R.I., Bonsma J. Res. 1e lt. (sectie tbv Staf 12R.I.)
   • S.C2.-3-I-9 R.I., van Elsen P. P. Vaandrig Bronzen Leeuw
    • Dpl. Zuiderhof, B. (Vbd.A.) Bronzen Kruis 
   • S.C3.-3-I-9 R.I., sgt. Ate van der Werff. Bronzen Kruis
   • S.C4.-3-I-9 R.I., Valk A. Sergt.
    • Sgt. Stellingsma
    • kpl. Jouke Gercama. Bronzen Leeuw
    • Dpl. Koekoek
   • S.C.5.-3-I-9R.I. dpl sgt. W. Schuurmans. (sectie koks, tamboers enz) 
  • C.-M.C.-I-9 R.I., Berkenvelder F. J. L. Res.kapt.*
  • (Legering: Dreefschool, Dreef no 20 te Haarlem)
   • S.C.1+4-M.C.-I-9 R.I., ( 5 stukken)  Ringnalda M. D. Res. 1e lt.
    • Dpl. Sgt. Jacob Boersma. (4e sectie)
    • dpl  S. Eekma. (4e sectie)
   • S.C.2+3.-M.C.-I-9 R.I., Banga A. W. Res. 1e lt.
    • dpl. kpl. W. de Haan. Bronzen Kruis
    • StukC.3-M.C.-I-9R.I. dpl. sgt  Boomgaardt
    • C. ? stuk, dpl.sgt. J.W. Nijholt. Bronzen Kruis. Ooorlogsherinneringskruis met gesp. Herinneringskruis 1940-1945 van het Nederlandse Rode Kruis (dagboek!)
    • dpl. de Groot.
    • dpl. J. Abel. Oorlogs Herinneringskruis met gesp voor bijzondere krijgsverichtingen.
    • dpl. Dirk Visser. † Oorlogs Herinneringskruis met gesp voor bijzondere krijgsverichtingen.
    • Dpl. Pieter Peterson.
    • Dpl. Joop Hettinga Burgwerd
    • Dpl. Jaap Jongman
    • Dpl. Ale de Vries.
    • dpl. Lammert Kingma (1914-1982) uit het Friese dorp Tzum
    • dpl. A de Vries.
    • kpl. Oosterloo 
    • C. 3e stuk 2e sectie: Onbekend. 
     • dpl  J.Miedema, schutter.
     • dpl. Hoveling
     • dpl. de Jong.
     • dpl. Heyn.
     • dpl. de Ree.
     • dpl. Hader.
     • dpl. Zwaagsma.
     • dpl. Bebingh. (?)
     • dpl. Jaresma
     • dpl. de Graas.
     • dpl. Douwma.

      

  Opmerking:
  Res. kapt.  F. J. L. Berkenvelder (C.-M.C.-I-9 R.I.) raakte op 12 mei zwaar gewond.
  Als C.-M.C.-I-9 R.I. werd toen aangewezen de Res. 1e lt. M.D. Ringnalda (S.C.1+ 4.-M.C.-I-9 R.I.)
  Als S.C.1+ 4.-M.C.-I-9 R.I. werd toen aangewezen de Res. 1e Lt. Ringwalden.

  C.-3-I-9RI raakte op 11 mei gewond. Vdg. P.P. van Elsen nam co over.
  C.-1-I-9RI raakte op 11 mei overspannen. res 1e Lt. van Coevorden nam co over.

   

  • Functie in I-9R.I. onbekend.
   • kpl. Geas.
   • dpl. J.J. van den Brink, 1-I-9R.I. †
   • dpl. A Bulthuis, 1-I-9R.I. †
   • kpl. J. van Dalen, 1-I-9R.I. † Oorlogsherinneringskruis met gesp.
   • dpl. F. Eisinga, 1-I-9R.I. †
   • dpl. H.M. Evenhuis, 1-I-9R.I. †
   • kpl. R. Hoogeterp, 1-I-9R.I. Oorlogsherinneringskruis met gesp.  Mobilisatie Herinneringskruis
   • sgt. P. Keizer, 1-I-9R.I. †
   • dpl. F.W. Melgert, 1-I-9R.I. †
   • dpl. D. Mulder, 1-I-9R.I. †
   • dpl. J. Poelman, 1-I-9R.I. †
   • dpl. P. Poot, 1-I-9R.I. †
   • dpl. J. Reinders, 1-I-9R.I. †
   • dpl. A. Roggema, 1-I-9R.I. †
   • dpl. J.F. Schultz, 1-I-9R.I. †
   • dpl. J.C. Setz, 1-I-9R.I. †
   • dpl. D. Slomp, 1-I-9R.I. †
   • dpl. A. van der Waarde, 1-I-9R.I. †
   • dpl. A. Wijsbeek, 1-I-9R.I. †
   • dpl. A. Zijlstra, 1-I-9R.I. †
   • sgt Visser
   • sgt Haaisma
   • dpl J. Mulder
   • Lt. Tuinen.
   • Dpl. Willem Remco Dekker. *
   • Dpl. Noordhuis. *
   • Kpl. Ferwerda. *
   • Vaandrig Hageman,  was S.C3.-3-I-9 R.I., (wegens ongeval afgelost door sgt. Ate van der Werff.)
   • dpl. Klaas Gelts de Graaf.
   • Dpl. Jacob Molenaar (Ameland)  
   • Dpl. Piet Brouwer (Ameland)
   • Dpl. Petrus Brouwer.(Ameland)
   • Dpl. Hendrikus van der Wey. 1-I-9R.I.  Oorlogsherinneringskruis met gesp.
   • Wmr Marten Mobach Stukscomm. 6Veld.
   • Dpl. A van der Woude, 1-I-9RI.
   • Sgt. Rouke de Boer.*    (Nijland.) (opgenomen Ac. ziekenhuis te Leiden.)
   • Sgt. G. Wortel. *          (Terschelling.)           (idem.)
   • Sgt. V. Spanjer. *         (Terschelling.)           (idem.)
   • Dpl. J. Bos. *               (Uithuizermeeden.)    (idem.)
   • Dpl. A. Bakker. *          (Oderkerk.)               (idem.)
   • Dpl. . Bulthuis. *           (Ulrum.)                    (idem.)
   • Dpl. A. van Deenen. *    (Den Haag.)              (idem.)
   • Dpl. W.R. Dekker. *      (Groningen.)              (idem.)
   • Dpl. H. Lageveen. *       ( Tynje.)                    (idem.)
   • Dpl. K. Postmus *         (Marum.)                  (idem.)
   • Dpl. P.B. Sanders. *     (Oude Pekela.)          (idem.)
   • Dpl. P.N. Schat. *         (Noord Bergum.)        (idem.)
   • Dpl. W. Schutheeps. (?) *      (Emmen.)         (idem.)
   • Dpl. R. Febring. *          (Ontwedde.)              (idem.)
   • Dpl. E. Herenborg. *      ( Wildervank.)            (idem.)
   • Dpl. W. Veenstra. *       (Goredijk.)                (idem.)
   • Dpl. J.T. de Vries. *       (Warfhuizen.)            (idem.)
   • Dpl. E. Wiersema. *      (Ten Boer.)                (idem.)
   • Dpl. J. Odwelp. *           (Hoogkerk.)              (idem.)
   • Dpl. J.B. Wolf. *            (Zuidbroek.)                (idem.)
   • Dpl. G. Persoon. *        (Kolham gem. Slochteren.) (idem.)
   • Dpl. W. Porpo (?) *        (Marum.)                  (idem.)

    

  II-9 R.I.

 • C.-II-9 R.I., Elshof R. Th. Res. majoor
  • Ordonnans, S. Adema.
  • Officier toegevoegd, Schippers L. P. Res. kapt.
  • Luitenant-adjudant, Koeze J. G. 1e lt.
  • Gasofficier, Meulemeester Res. 1e lt.
  • C.-Vbd.A., Jansma J. T. Res. 1e lt.
   • Dpl.. Oebele Vries.
  • Verplegingsofficier, van den Heuvel H. A. W. Res. 1e lt. mil.adm.
  • Bataljonsarts, Neuteboom D. Res. off. v.gez. 2e kl.
  • Bataljonsarts, Tummers J. C. Res. off. v.gez. 2e kl.
  • Veldprediker, Beerenkamp
  • C.-1-II-9 R.I., Akkerman J. Res. kapt.
   • S.C1.-1-II-9 R.I., Timans J. W. J. Res. 1e lt.
   • S.C2.-1-II-9 R.I., von Münching L. L. Res. 2e lt.
    • Sgt. toegevoegd, E.F. Vuerhard
  • C.-2-II-9 R.I., Berger J. Y. Res. kapt.
   • S.C1.-2-II-9 R.I., de Vries H. Res. 1e lt.
    • Sgt Stel.
    • kpl. A.A.Bunt. †
    • dpl. Damsma.
    • Kpl. P.D Pruiksma. (uit Kollum)
   • S.C2.-2-II-9 R.I., Prins A. Res. 2e lt.
   • S.C3.-2-II-9 R.I., Oosterhuis H. K. Res. 2e lt.
  • C.-3-II-9 R.I., Dijkstra R. Res. kapt.
   • S.C1.-3-II-9 R.I., de Vries J. Res. 1e lt.
   • S.C2.-3-II-9 R.I., Kramer M. Res. 2e lt.
   • S.C3.-3-II-9 R.I., Kampinga W. A. Cadet vaandrig
  • C.-M.C.-II-9 R.I., Mesker W. Res. kapt.
   • S.C1.-M.C.-II-9 R.I., Warris H. Res. 1e lt.
   •  S.C2.-M.C.-II-9 R.I., Smit K. Vaandrig
   • S.C3.-M.C.-II-9 R.I., van Leeuwen H. P. Vaandrig
 
 • Functie in II-9R.I. onbekend;
  • dpl. D. Oegema. †
  • dpl. W. de Swart †
  • dpl. S. Visser (1-II-9RI )
  • dpl. J. de Jong. (3-II-9R.I.) 
  • Dpl. Kpl. J.B.G de Vries. (1-II-9R.I.)
  • Dpl.. Sjoerd Visser
  • Dpl. R. Voetberg 
  • Kpl. S. Procee.(verzet)
  • Sgt. J.G. Brouwer.
  • Dpl. Hijlke Posthumus (3-II-9R.I.)
  • Sgt. Polet *
  • Dpl. Anne G. de Jong(Ameland)

   

  Functie in MC-II-9R.I. onbekend.
  • dpl. Sietse Kempenaar. 
  • dpl. K. Schaafsma  †
  • dpl. G. Schootsera  †
  • sgt. A. Schokke 
  • dpl. J. Feddeman, fourier 
  • dpl. D. Roedemans 
  • kpl. L. de Haan 
  • Dpl. Chr. van Petersen.
  • Dpl. Sgt. Dirk Visser. ( IJlst.)
  • Dpl. M. Bosma

 

III-9 R.I.

Het 3e bataljon is met de 2s-9 C.Pag op bevel van C.-III Div in de morgen van 10 mei naar Voorburg gedirigeerd en de compagnieën zijn op verschillende plaatsen in de Vesting Holland, o.a. bij het vliegveld Ypenburg, ingezet. 1-III-9R.I. werd gelegerd in in School 25 (De Lorentzschool) aan het Leidsche Plein te Haarlem.

 

  • C.-III-9 R.I., Sprock D.J.F.M.Res. majoor.
  •  
     • C.-Staf. tevens Lt.Adj. Res. 1e Lt. H. W. Wieringa.
     • Menagemeester. Sgt. T.J. Bijlsma. 
     • C.-1-III-9 R.I., de Vries C. L. Res. kapt.  (foto 1-III-9R.I.)
     • S.C1.-1-III-9 R.I., Eisma M. Res. 1e lt
      • C.1e Groep: Sgt. S. Hellingwerf. 
      • C.2e Groep: Sgt. T. Meijer. 
      • C.3e Groep: Sgt. K. Falkena. 
     • S.C2.-1-III-9 R.I.,  Onbekend
      • C.1e Groep: Sgt. A. Veth. 
      • C.2e Groep: Sgt. K. Boelens. 
      • C.3e Groep: Sgt. van Amerongen. 
     • S.C3.-1-III-9 R.I., Adj. O.O.I., O. Jansen.
      • C.1e Groep: Sgt Jelle Brunia. 
      • C.2e Groep: Sgt. J. Douma. 
      • C.3e Groep: Sgt. A.J.D. Bron. 
      • C.4e Groep: Sgt D.J.Smit
       • Dpl. Ferwerda
     • S.C4.-1-III-9 R.I., Voncken P. L. Res. 2e lt.
      • C.1e Groep: Sgt Hendrik Stel. 
       • Korp. 
       • Dpl. Dijkstra. W.
       • Dpl. ten Hoeve. A.
       • Dpl. Klaver. K.  * (Eig.Vu.)
       • Dpl. Hoekstra. G.
       • Dpl. vd Kooi. A.
       • Dpl. Bruinenberg. J. * (Eig.Vu.)
       • Dpl. de Jong. C.
       • Dpl. Folkerts. W.
       • Dpl. Luinenburg. L.
       • Dpl. Bouma. H.
       • Dpl. de Vries. H.
       • Dpl. Nijenhuis, J.A.
      • C.2e Groep: Sgt. Paulus Meester.
       • Sgt. Dijk. M.
       • Sgt. Reitsma. Joh.
       • Korp. Lambarts. T.
       • Dpl. Dikkerboom. E.
       • Dpl. Landmeter. T.
       • Dpl. de Vries. M.
       • Dpl. Dijk. M.
       • Dpl. Wijnberg. C.
       • Dpl. Keppelink. B.
       • Dpl. de Groot. S. * (Eig.Vu.)
       • Dpl. vd Draai. S.
       • Dpl. vd Horn. K.
       • Dpl. Houtsma
      • C.3e Groep: Sgt. J. Wiersma.
       • Kpl. 
       • Dpl. Postma. P.
       • Dpl. Kruit. J.
       • Dpl. de Jong. A.
       • Dpl. Boersma. J.
       • Dpl. Dijkstra. H.
       • Dpl. Lourens. H.
       • Dpl. Kiewiet. A.
       • Dpl. Elzinga. H.
       • Dpl. Bockting. F.J.
       • Dpl. Houtsma. J. A.
    • C.-2-III-9 R.I., Pott L. H. Res. kapt.
     • 1s-2-III-9R.I., Luit. Leenstra. 
    • C.-3-III-9 R.I., Bakker D. Res. kapt.
    • (foto 3-III-9R.I.)
     • plv, C.-3-III-9 R.I., van der Wijk Dr R. Res. 1e lt.
     • S.C1.-3-III-9 R.I., Knol G. T. Res 1e lt.
      • Lt. van der Laarschot.
       • S. (Sjoert) Schotanus
     • S.C2.-3-III-9 R.I., Crajè Vaandrig
     • S.C3.-3-III-9 R.I., Berends G. H. Res. 2e lt.
     • S.C4.-3-III-9 R.I., Desplanque C. Vaandrig
    • C.-M.C.-III-9 R.I., de Jong J. Res. kapt.
     • S.C.-M.C.-III-9 R.I., Harkema J. J. Res. 1e lt.
     • S.C.-M.C.-III-9 R.I., Jilderda Sergt.
     • S.C.-M.C.-III-9 R.I., Brolsma Sergt.
     • S.C.-M.C.-III-9 R.I., Stoker G. F. Res. 1e lt.

      

     Functie in III-9R.I. onbekend: 

     • Dp. F. Leight. * (Eig.Vu.)
     • Dpl. Vos. * (Eig.Vu.) 
     • Dpl. de Boer. * (Eig.Vu.)
     • Dpl. Liemstra. * (Eig.Vu.)
     • Kpl Jaght.
     • Sgt. Jansema.
     • Dpl. Monze de Boer. (3-III-9R.I.)
     • Kpl. Gerben Wiersma. (Muziekkorps)
     • Sgt. W. Mas.t (Muziekkorps)
     • Kpl. van der Meer. (Muziekkorps)
     • Dpl. Rinze Verbeek (3-III-9R.I.)
     • Dpl. Johan Frederik Dorenbos. (2-III-9R.I.)

      

   • Functie en eenheid in 9R.I. onbekend:

    • Kpl. Liepke Scheepstra (verzet
    • Dpl. G. van den Nieuwendijk.* 
    • Dpl. Hendrik de Jong. 
    • Dpl. Sybrandus van Dam. 
    • J. Schreuder.
    • Dpl. Daniél Bekker.
    • Dpl. Wolter Ruiter.
    • Dpl. Cornelis Bruining.
     •  

    † Gesneuveld.
    * Gewond