Depot Compagnie Bewakings Troepen.

 (Dep. C.B.T.)

Met dank aan de heer A. Reijniers

Lichting 1940/I   opkomstdatum dienstplichtigen, 23-10-1939
Lichting 1940/II  opkomstdatum  05-02-1940

Lichting gewone dienstplichtigen 1940/II opkomst 5 Feb. gem. leeftijd 19 jaar
Lichting buitengewone dienstplichtigen opkomst 1 april 1940. gem. leeftijd 21 jaar. 

In vredestijd stonden de Depottroepen van de infanterie onder gezag van de Inspecteur der Infanterie (I.d.I.) en een Depot Compagnie bestond meestal uit:

 • een sectie mitraillisten.

 • een sectie mortieristen.

 • een sectie seiners.

 • een sectie pag.

 • en twee kaderklassen.

Maar verschillen waren er ook.

*

Op 3 mei 1940 gaf de O.L.Z. een bevel uit, waarbij een regeling werd gemaakt, die 13 mei 1940 zou ingaan en waarbij op het bevel van de O.L.Z., "verscherpte bewaking binnenland", een aantal, geformeerd uit in drie maanden in dienst zijnde rekruten (Lichting feb 1940), depotcompagnieŽn bewakingstroepen onder bevel zouden treden van de daarbij betrokken autoriteiten, ten einde te voorzien in de bewaking van:

 • radiostations;

  • Scheveningen.

  • Noordwijk. (NORA)

  • Huizen.

  • Hilversum.

  • Jaarsveld.

  • IJmuiden.

 • een aantal telefooncentrales;

 • stads- en kringbewaking te ’s-Gravenhage;

 • de tijdelijk versperde vliegvelden;

  • Wieringermeer.

  • Buiksloot.

  • Huizen

  • Bussum.

 • de vliegvelden Noordwijk (Langeveld), Vogelenzang en de Zilk, zodra deze gereed zouden zijn.

Voorts moesten deze troepen dienen voor:

 • het afslaan van aanvallen van parachutisten;

 • het beletten van landingen van vliegtuigen met troepen op het strand;

 • etappendiensten;

 • bewaking van spoorwegstations.

De ernstige berichten, die op 7 mei 1940 binnen kwamen, noodzaakten de O.L.Z. deze maatregelen vervroegd, reeds op 8 mei 1940, te doen uitvoeren.

Op 7 mei 1940 te 17.00 uur werd de "verscherpte bewaking binnenland" bevolen. Dit betekende, dat zes dagen eerder dan was bepaald, de depotcompagnieŽn bewakingstroepen moesten worden geformeerd en hun taak moest aanvangen.

*

Uit het bevel van de O.L.Z. van 3 mei 1940 (5665 A) enige van belang zijnde punten aangaande de Groep Leiden:

 • Met goedkeuring van den M.v.D. zullen in periodes van spanning en bij agressie van 13 mei 1940 tot 1 september 1940, uit personeel van de Depots Infanterie, dat 3 maanden onder de wapenen is Dep.C.B.T. worden gevormd voor het uitvoeren van verschillende bewakingsdiensten. 
  Op mijn bevel: "Verscherpte bewaking binnenland" treden onder Uw bevel.
   
  10 Dep.C.B.T. uit personeel van; 10 Dep.Bat. Standplaats Depot Bataljon = Leiden
  15 Dep.C.B.T. uit personeel van; 15 Dep.Bat. Standplaats Depot Bataljon = Breda 
  22 Dep.C.B.T. uit personeel van; 22 Dep.Bat. Standplaats Depot Bataljon = Leiden
  (Standplaats Depot in Geval Oost = Leiden Leiden Leiden)
   

 • Opm ( A.R): Sinds 8 mei 1940 was "Geval Oost" van kracht en was 15 Dep.Bat. en de Instructie Batterij 7 veld. verplaatst naar binnen de Vesting Holland. 
  22 en 10 Dep.Bat. bevonden zich met de Algemene Mobilisatie al in Leiden.
   
  Vanuit Breda op 8 mei in Leiden aangekomen, werd de S.Kaderopleiding (Lichting 1940 II) van de 4e Comp.-15e Dep. Bat. naar de 5e Comp,15e Dep. Bat. overgeplaatst. 
  4-15 Dep. Bat. reisde door naar Utrecht en kwam aldaar onder bevel van C.-O.Fr.-Vg.H.
  15 Dep.C.B.T was dus oorspronkelijk 4-15 Dep. Bat.
  Verder het bevel van de O.L.Z:
  De onderwerpelijke compagnieŽn zullen ongeveer van organieke samenstelling zijn, doch zonder trein en voorzien van 8 lichte. Mitrs. Terwijl bij iedere compagnie ťťn Sectie zware Mitr. zal zijn ingedeeld. Zij zullen geheel uitgerust en voorzien van scherpe munitie en handgranaten te Uwer beschikking worden gesteld.
  Het eventueel vervoer naar door U op te geven plaatsen zal door den betrokken Dep.B.C. worden voorbereid.

  ( De eenheden vielen v.w.b. de logistieke- en administratieve verzorging geheel onder de C.- Dep. Bataljons. Alleen voor de aan hen opgedragen bewakingstaken kwamen zij onder commando van C.- Westfront Vesting Holland. Bij het afkondigen van "Normale bewaking binnenland" zouden deze eenheden weer gewoon ter beschikking komen van de C.- Dep. Bataljons. )

  Den te Uwere beschikking komenden Compn. ware zooveel mogelijk een taak op te dragen, welke in of in de nabijheid van hun standplaats c.q. van de standplaats van het betrokken Dep.Bat. in geval Oost, kan worden uitgevoerd.

  Aangezien het bij de compagnie ingedeelde personeel nog slechts ten deele geoefend is, mogen de onderwerpelijke compagnieŽn geen andere dan de hieronder vermelde diensten worden opgedragen.

  Tot zover uit het bevel van de O.L.Z. van 3 mei 

*

 

C.- WESTFRONT en de GROEP LEIDEN

De C.- Westfront Vesting Holland (Reserve kolonel Dr. G.J. de Groot) had onder zijn bevel de Groepen Alkmaar, Haarlem, Leiden, ’s-Gravenhage en de Posities IJmuiden en Hoek van Holland. Stafkwartier te Leiden.

Behalve de Groepen en Posities vielen ook o.a. onder zijn bevel:

 • een kaderopleiding te Leiden;

 • 10 Dep.C.B.T. te Leiden;

 • een sectie van 10 Dep.C.B.T. op de hulpvliegvelden De Klei, De Zilk en Vogelenzang;

 • 5 Dep.C.B.T. te Alkmaar.

NB: 10 Dep.C.B.T. was oorspronkelijk 4-10 Dep.Bat. en delen van 5-10 Dep.Bat.

De C.- Groep Leiden ( Reserve luitenant-kolonel J. P. Boots) had onder zijn bevel:

 • 4 Res. Grens Compagnie;

 • de 4e sectie van 22 Dep.C.B.T., welke de telefooncentrale te Wassenaar bewaakte.

 • Stafkwartier te Leiden.

NB: 22 Dep.C.B.T. was oorspronkelijk 4-22 Dep.Bat.
Deze compagnie (min. de 4e sectie, totaal 96 man) met dienstplichtigen die slechts drie maanden onder de wapenen waren, werd onder commando van kapitein Boot, twee luitenants en een vaandrig op 8 mei uit Leiden naar het hulpvliegveld Ockenburg gedirigeerd. Buiten de persoonlijk bewapening  waren er slechts 2 lichte mitrs. aan toegevoegd.
Deze slecht bewapende rekruten hielden op moedige wijze uren stand tegen de uitstekend bewapende Duitse overvallers van Ockenburg. 24 van hen lieten hierbij het leven en er waren 18 gewonden te betreuren. 
De 4e sectie onder Vaandrig van Wijk werd met 2 lichte mitrailleurs op 9 mei naar Wassenaar vervoerd om de telefooncentrale aldaar te bewaken.

Alle overige troepen, te Leiden en omgeving vielen dus niet onder het commando van de C.- Westfront Vesting Holland en of de C.- Groep Leiden. Zij zijn echter vanaf 10 mei 1940 wel ingezet onder het commando van deze twee commandanten.

.