II Depot Infanterie 

 

De commandant Vesting Holland ( C.-Vg.H.) had op 10 mei onder zijn bevelen o.a. de groep Leiden. In de groep Leiden stond Kolonel Sieperda, (C.-II Dep. Inf.) aan het hoofd van de II Depot Infanterie welke op diverse locaties  in Leiden gelegerd waren. Het bureau van C.-II Dep.Inf was gevestigd in een voormalig hospitaal aan de Morschweg 1.
De depottroepen werden op 10 mei omstreeks 12.00 uur onder de bevelen gesteld van C.-III Div.
De Depot Compagnie Bewakings Troepen (Dep. CBT), deze werden uit de Depot Bataljons samengesteld, bleven onder commando van C.-Wf.-Vg.H.

Op de pagina Dep. C.B.T. worden enige zaken omtrent deze bewakingstroepen uit de doeken gedaan. 
Op de pagina Dep. Inf. over het IIe Depot Infanterie. 
De Inspecteur der Infanterie gen. Hackstroh gaf een order uit betreffende de gewapende inzet van Depottroepen.

Lichting 1940/I  opkomstdatum 23-10-1939
Lichting 1940/II opkomstdatum 05-02-1940 

In het voormalig Militair Hospitaal aan de Morschweg1 was tijdens de mobilisatie het kantoor van kantonnementscommandant gevestigd. Een kantonnement was een geografisch afgebakende militair-bestuurlijke eenheid. De Leidse kantonnementscommandant was tevens commandant van de in Leiden gelegerde depottroepen. Tot 6 april 1940 was dit luitenant-kolonel A.C. Stadtlander, zijn opvolger was luitenant-kolonel H. Sieperda.

 • II Depot Infanterie. C. dep.Inf. en Kantonnementscommandant,  Res. kol. H. Sieperda
  • Adj., res. kapt.N. Cikot.
  • Depotarts, res.off.v.gez.1e kl. D.K. Boom.
  • Ordonnans, Kpl. S.J. N. v.d. Wouden.
  • Ordonnans, Dpl. Stokvis.
  • Ordonnans, W. Leeuwenburg

  *

De politieke omstandigheden veranderen in augustus 1939 zodanig dat de regering besluit tot mobilisatie van haar troepen. Het IIe Bataljon van 10 RI opereert vanaf 7 april 1939 dan al als 10e Grensbataljon in het gebied tussen Wijk aan Zee en de hoogoventerreinen in IJmuiden. Na ontvangst van de oproep tot voormobilisatie vertrekt op vrijdag 25 augustus een twintigtal militairen, commandant en kader, van 10 RI uit Ede naar het mobilisatiecentrum Haarlem. Op dezelfde dag besluit de regering over te gaan tot een algemene mobilisatie met 29 augustus als eerste mobilisatiedag. De rekruten van het Ie Bataljon 10 RI vertrekken uit Ede naar het in Leiden opgerichte 10e Depot Infanterie.

Een kleine staf en kwartiermakers bereiden vanaf de 25e augustus in Haarlem de opkomst voor van het te mobiliseren regiment. Het personeel maakt zich hier gereed om enkele dagen later naar het concentratiegebied in Veenendaal te verplaatsen.

Vreemd is dat dienstplichtigen van het 10 Dep.Bat., die met de mobilisatie op waren gekomen, op 17 oktober werden overgeplaatst naar Scherpenzeel en Veenendaal. In Scherpenzeel werden zij ingedeeld bij 3-II-15 R.I. Klaarblijkelijk was er een abuis in het spel maar de betreffende bataljonscommandant merkte op, "Enfin, laat het maar zoo."

 

 • 10 Depot Bataljon.

  C. Majoor F.A.J. Alofs

  • Wnd C.-10 Dep.Bat., Res.Kapitein Kruijtzer
  • Luitenant Adjudant, res 1e Lt. A. W. F. Versteeg.
  • Res. kapitein J.H.M. Kotting.
  • C.-Kaderklasse-10 Dep.Bat., res. 1e lt. C. van Oyen.
  • C.-1-10 Dep. Bat. Onbekend. Opleiding OO administrateur.
   • Vaandrig van Dijk.
   • Dpl. Gerrit C. van Straaten.
   • Dpl. Gonert.
  • C.-3-10 Dep. Bat., 1e-Luit. J. G. de Bruin 
   • SC.-Mortieren-3-10 Dep. Bat. Res. 1e Lt.F. J, ter Woort
    • wnd SC. Vaandrig L. D. Aeijelts.
   • SC. -Mitrailleurs-3-10 Dep.Bat. Onbekend
   • SC.-Vbd.A.-3-10 Dep. Bat. Onbekend
  • C.-4-10 Dep.Bat. Als 10 Dep. C. Kapt. Onrust. Als 10 Dep. CBT ten behoeve van C.Wfr-Vg-H. (4s) Bureau 10 Dep. CBT : Lusthoflaan 2 Leiden.
   • Sgt. Jan van der Weg.
   • Dpl  Klaas Eveleens.
   • Dpl.Jan Oliemans   † 
   • Dpl.  Kpl  J.A.H.Olijhoek † 
   • Dpl.  Albert Jooren 
   • Dpl. Schaft, D. van der   † 
   • Dpl.  Velden, P. van der  ¨ † 
   • Dpl.  Vergunst, M. ¨ † 
   • Dpl.  Weber, J. † 
   • Sgt.  Consten J.J.A. ¨ 
   • Sgt. H. David * (Rooie Harry)
   • Dpl. Joh. G. Vogelaar. † OHK
   • Dpl. Vianen
  • C.-5-10 Dep. Bat. Gedeeltelijk als 10 Dep. CBT   ten behoeve van C.Wfr-Vg-H. 
   • Kpl C. Wiegel (staf) 
   • Dpl.  Graaf, W.J.A. de  † 
   • Dpl.  Koper, J.   † 
   • Sgt.  Ommen, W.A. van † 
   • Sgt.  Klooster.
  • C.-6-10 Dep.Bat. Kapt. A.J.C. Roeleveld. 
   • S.C.Kaderopl. zw. Mitr. 1940/II.  Vaandrig Wolf.
    • AOO Pluister. 
    • Fourier J.Th.J Driessen.
    • Sgt. J.Brinkers.
    • Sgt. I.M. van Dijk.
    • Kpl . H. v. d. Linden   
    • Dpl. Cor van Noord
    • Dpl. J. van Ingen.  
    • Dpl. W.J. van Gasteren. 
    • Dpl. Sparling. 
    • Kpl. Gerritsen 
    • Dpl. Kruimer. 
    • Dpl  Ladestein. 
    • Dpl. Mandos. 
    • Sgt. Bouwhuis 
    • Kpl. Koudstraal.  Ziekendrager
    • Dpl. Horbach
    • ?? Flinks.
    • Kpl. J. Broerse.
    • Dpl. J.J. Meyer.
    • Dpl. A.J. vd Starre.
    • Kpl. v. Tongeren
   • S.C.-Mortieren., vaandrig Ferguson
    • S.M.I. Bruining.
   •  C..-7-10 Dep. Bat. Onbekend. (Haarlemmerstraat 240)
    • Res.1e lt.der Jagers J.B. Zietse.(Op 10 mei ingedeeld bij 7-10 Dep.Bat.)
     •  Dpl. H.J. Waaijer.  

     

   

  •   Functie en of eenheid onbekend in 10 Dep. Bat. 
   • Dpl. Dries Terlouw.
   • Vdr. Püper (?)
   • Vaandrig Goedhart.
   • Vaandrig Nye.
   • Dpl. L.A. Blok. 
   • Lt. Ladestein  
   • Vdr. Pieter de Vries
   • Dpl. Vianen 3-10 Dep.Bat.
   • Sgt. Boewhuis

   

  15 Depot Bataljon.

   

  Met dank aan H. de Graaff.

  Herdenkingsmunt welke na de vijf meidagen aan de Depottroepen is uitgereikt.
  Dit exemplaar werd uitgereikt aan Dpl. de Graaff van 3-5-15 Dep.Bat.

  Lt. Zwerver meldde in zijn gevechtsbericht dat 15 Dep. Bat. in 1939, toen het in Leiden was gelegerd, oefenmarsen werden gehouden.

  De aanwezigheid van Majoor van Wenen als C.15 Dep.Bat. in Leiden wordt al op 7 september in 1939 gemeld in de Leische Courant als zijnde aanwezig bij diverse militair sociale gelegenheden.

  Het bureau van C.-15 Dep. Bat was gevestigd in een kleuterschool aan Middelste Gracht.

  •  C., majoor A. van Weenen. (op 8 mei vanuit Breda aangekomen.)
   • Adj., res 1e lt. G.C. Tinkelenberg.
   • Toegevoegd off., res 1e lt. A. Remijn.
   • Toegevoegd off., res 1e lt. C.F. Stijl.
   • Toegevoegd off., res 2e lt. H.J. Koolen.
   • Administrateur, res kapt.mil.ad., H. Seerden.
   • Bataljonsarts, res. off.v.gez.2e kl. B. Griede.
   • Bataljonsarts, res. off.v.gez.2e kl. A. Weeke.
   • 1-15 Dep.Bat., res. kapt., W.M. Knijnenburg.
    • S.C1-1-15 Dep.Bat., res. 2e lt. G. Holtkamp.
   • 2-15 Dep.Bat., res. kapt., H.J.S.P. Bereboom.
    • S.C.-1-2-15 Dep.Bat.,res. 1e Lt.,G.P.L. Bloemen.
   • 3-15 Dep.Bat., res. kapt.,  F.H. Brandsen
    • SC.1-3-15 dep.Bat.,Res. 2e Lt. T.J. Roelofs
     • Dpl. H. Swemmer Vbd.A 
   • 4-15 Dep.Bat., als 15 Dep. C.B.T. te Utrecht ter beschikking van C.-O.Fr.-Vg.H.)
   • 5-15 Dep.Bat., ( Lichting 1940/II.) Res. kapt., P.H. Kok.  ( Paul Krugerstraat te Leiden) 
    • S.C.1-5-15 Dep.Bat., res. 1e Luit. W.F. v.d. Steen.*1)
    • Dpl. v.d. Steen.*
    • dpl Ch. van der Beek †
    • S.C.2-5-15 Dep.Bat., res. 1e Luit. H.R. Wassenaar.
     • Sgt.. H.J.A. Jansen. †
     • Sgt.. Arends
     • Sgt.. Kimpe.
     • Kpl. H. Bamberg. †
     • Kpl.. Koot.
     • Kpl. Schippers.*
     • Dpl. Eikenaar.*
     • Dpl. Langestraat.*
     • Dpl. L. den Boer.*
     • Dpl. T. Visser.
     • Dpl. Minnaard.*
     • Dpl. Kortland.*
     • Dpl. Lübberink.*
     • Dpl. H. v. Straaten Bronzen Kruis.
     • Dpl. Ch. v.d. Beek †
    • S.C.3-5-15 Dep.Bat.,  Vaandrig J.V. Verschuuren.
     • dpl J. de Graaff
     • Sgt. J. v.d. Ham. †
     • Dpl. W. Kriens *
     • Dpl. Vente.
    • S.C.4-5-15 Dep.Bat.,  Vaandrig D. Schütte
    • S.C.kaderopl.-5-15 Dep.Bat. ( Lichting 1940/II.) , 2e Luit. J.F.W. Zwerver. 
     • S.M.I. Hurkens.
     • Sgt.  G.F. de Kimpen
     • Sgt.. Boersma.
     • Sgt. Toledo.
     • Dpl. van Spanckeren.
     • Dpl.   A.A. van Lieburg.  
    • 6-15 Dep.Bat. ( Lichting 1940/II.) Res. kapt. der jagers, N.F. Epkema
     • S.C.1-MC.-6-15 Dep.Bat., res. 2e Lt. J.J.N.T. Botden. 
      • Dpl. van Dam. Draaginsigne Gewonden
      • Dpl. H. Nieuwenhuizen.
      • Dpl. L. Bosman.
     • S.C.2-MC.-6-15 Dep.Bat., res. 1e Lt. H.G.A. Naber.*
     • S.C.3-MC.-6-15 Dep.Bat., res. 1e Lt. J.L.I. Baruch.
     • S.C.4-MC.-6-15 Dep.Bat., res. 1e Lt. H.A. Lieuwens.
    • 7-15 Dep.Bat., res.1e lt. N. Hooseman.
     • Res.1e lt.der Jagers J.B. Zietse. Op 10 mei ingedeeld bij 7-10 Dep.Bat.
      • Dpl. Nicolaas den Breejen.
      • Dpl. Tom Dame
      • Dpl.  Martin Dijk
      • Luijpen F.M., Res. Kapt.
      • Huisman,  Res. 2e Lt.
      • Loosbroek, Vaandrig
      • Nieuwenhuizen, Vaandrig
      • van der Vlie, Vaandrig

   

 •  

  • Functie onbekend in 15 Dep. Bat.
   • Dpl. Aart Glansdorp. (kunstschilder) 
   • Sgt. H.G. van Keulen.
   • Dpl. P. Ringnalda.
   • Dpl. Aart Berlijn.
   • Dpl. Schriek *
   • Kpl. B. Sanderse (2-15 Dep.Bat.)
   • Sgt. P.Ringwalda
   • Fourier P.D. Huybregsen.
   • Kpl. B. Sanderse
  •  

  *

  22 Depot Bataljon.  

  Het Regiment Limburgse Jagers is de voortzetting van het 2e, 6e en 11e Regiment Infanterie. In het begin van de vorige eeuw is het leger vanwege de dreiging qua infanterie verdubbeld met nog eens 11 Regimenten . Zo werd op 1 April 1913 uit het I en II bataljon van het 11e Regiment het 22e Regiment Infanterie gevormd en gelegerd in de Johan Willem Friso kazerne in Ede. 
  Oorspronkelijk, in de vredesorganisatie van 1939, was het 22 R.I. ingedeeld bij de  2e Divisie  Deze divisie behoorde oorspronkelijk tot het 1e Legerkorps.  I.v.m. de mobilisatie van augustus 1939 en de daaruit volgende concentratie opstelling van het veldleger is de 2e Divisie ondergebracht bij het 2e Legerkorps.
  Uit het vredesregiment 22 R.I. is bij de mobilisatie ook het oorlogsregiment 46 R.I. gevormd. Dit zal zeker d.m.v. het 22e Dep. Bat. zijn gebeurd. Ook waren de Dep. Bat's. voor het opleiden van de nieuw opgekomen dienstplichtigen, die na hun militaire vorming naar de regimenten werden overgeplaatst. 
  Voor zover nu bekend huisde het 22e Depot Bataljon in ieder geval sinds februari 1940 in de Morschpoort Kazerne te Leiden.
   

  • 22 Depot.Bataljon C.-22-Dep.Bat. res. majoor H. Mulder. Ridder 4e klasse Militaire Willems Orde Bronzen Leeuw (legering: Morspoortkazerne.)
   • Bataljonsadjudant, res 1e lt. J.J. van Seventer.(B.V.L. en O.D.)
   • Off. speciale diensten, lt. W. Fijn van Draat
   • AOI, E.C. de Jager. Bronzen Leeuw (BS te Leiden)
    • Sgt.capit. Lovink.
    • Sgt.capit. Hulsbergen.
    • Kpl. O. de Leeuw Bronzen Kruis (gevechten bij de Haagsche Schouw)
    • Ordonnans, Dpl. A. Velders.   † 
    • Ordommans, Dpl. W. Roos.
   • 1-22 Depot Bataljon, Kapt. H.B.A. Bokern. 
    • Dpl.  J. van Winkelhoff (3s-1-22 Dep.Bat.)  
   • 2-22 Depot Bataljon, C. onbekend. 
    •  SC5-2-22, S.C. onbekend. 
     • Dpl.  Sgt.. P.C.A.M. Niederer.  
   • 3-22 Depot Bataljon, Res. Kapt. A. van Ek.
    • S.C.1-3-22,   res. 2e Lt. L. Stoel (Vbd.A.) 
    • S.C.2-3-22,  res. 1e lt. K. Hylarides.*
    • S.C.3-3-22,  vaandrig Kallenborn.*
    • S.C. M.C.-4-3-22,  S.M.I. A.P. Mabelis. Bronzen Kruis
     • Sgt.. P. van der Kruit.
     • Dpl.  Wim Gloudemans. 
     • Kpl. M. Paardekooper Bronzen Kruis (onder vijandelijk vuur bij Rijnsburg een gewonde soldaat in veiligheid gebracht.)
     • Dpl. Kpl. F.J. Goedhart.
     • Dpl. Kpl. H. van Keulen
     • Kpl. C.W. van Ravesteyn. Bronzen Kruis (gevechten bij de Wassenaarsche Wetering)
     • Dpl. J.M.A. Den Ouden Bronzen Kruis (14 mei, patrouille met Sgt. Silfhout)
   • 4-22 Dep. Bat. Was als 22 Dep. C.B.T. op vliegveld Ockenburg; één sectie dezer compagnie bewaakte de telefooncentrale te Wassenaar. In de avond van 10 mei meldde sc.-1-22 Dep. CBT, Res 1e Lt. Rodemond zich met 19 overgebleven mannen van de Compagnie welke bij Ockenburg hadden gestreden terug bij zijn bataljon. Kapt. J.G. de Molenaar werd na het sneuvelen van Res. kapt. Mr. P.J.A. Boot aangewezen als C.-4-22 Dep. Bat. 
   • 5-22 Depot Bataljon. C., Res. kaptitein J.P.G. Quack. 
    • S.C.1-5-22 Dep.Bat., res. 1e lt. F. Roessel.
    • S.C.2-5-22 Dep.Bat., vaandrig J Sterk.
     • Dpl. A. v.d. Rest.
     • Sgt.  J.H.B. Sudhues. Bronzen Kruis. 
     • Sgt. Janssen
     • Dpl. W.L. Witvliet. 
    • S.C.3-5-22 Dep.Bat., vaandrig J. Zwanenburg. Bronzen Kruis
     • Dpl.Sgt.. W. van Silfhout. †
     • Sergt. W.A. Toet.
     • Sergt. G.W. Lammers.
     • Sergt. J. v. Eijsden.
     • Sergt. L.P.B. Eijsman
     • Sergt. F.A.M. Tordoir.
     • Dpl. W.J. Schröder.
     • Dpl. J.W. Peeren.
     • Dlp. C.G.J.E. de Ries.
     • Dpl. H. Noorlander.
     • Dpl. A.v.d. Rest.
     • Dpl. J.A. van Jeveren
     • Dpl. M. v. Os
     • Dpl. J.C. de Jager. †
     • Dpl. B.H.J. Poiesz  Bronzen Kruis (gevechten bij Steenfabriek de Ridder)
     • Dpl. K. Muis.*
     • Dpl. J.G. Knops 
     • Sgt.. L.J. Bekink  
     • Kpl. J. Dekker.*
     • Kpl. A.A. Felix.*
     • Dpl. H, v.d. Oever
     • Kpl. J. Dekker *
     • Dpl. R de Jong.
     • Dpl. T.W.H. Uilenbroek.
     • Dpl.  J.P. Sliep
    • S.C.kaderopleiding tirailleurs -5-22 Dep.Bat., 2e lt. J. Engelman.
    • S.C.kaderopl. zw. mitr.-5-22 Dep.Bat., S.M.I. Bruil
   • 6-22 Depot Bataljon. C., Res Kapitein F.H.J. Baron van Boecop. (Legering: Pesthuis te Leiden.)
    • S.C.1-6-22 Dep.Bat., res. 1e lt. C. Thomasson.
     • Sgt.  A. van der Schoor Bronzen Leeuw
     • Sgt. B.J. Hessings
     • Dpl. C. Snoep. *
     • Dpl. Roelofs *
    • S.C.2-6-22 Dep.Bat., res. 2e lt. H. Ras.
     • Sgt. Hoftijzer.*
     • Dpl. C.J.P. van Halem. †
    • S.C.3-6-22 Dep. Bat., Res 1e Lt. W.A.M. van der Ven.
    • S.C. kaderopleiding-6-22-Dep.Bat., 1e Lt. de Lang. t.b.v. C.-W.Fr.-Vg.H.
    • 10-15-22 Dep. Bat. (klas Officieren van gezondheid)  

     

  • Functie in het 22e Depot Bataljon niet bekend:
   • Dpl. J.M.P. Rademaker. †
   • Dpl. R. Janssen. †
   • Dpl. Th.G. Jansen. †
   • Dpl. P.H. Nouwen. †
   • Kapt. de Molenaar. 
   • Kpl. W. (Willem) Bakker.
   • Sgt. Willemsen (6-22 Zw.mitr. schutter)
   • Sgt. Voogt † (6-22)
   • Sgt. A. Berkebosch

    

  • Functie en-of eenheid onbekend in II Dep.Inf.
   • Dpl. Saruco.
   • Dpl. B. Schakenbos  
   • Dpl. Sgt.. Meerendonck
   • Dpl. Kpl. E. Daemen.
   • Sergeant Klein
   • A.O.O. P. David

   

   *1) Op 13 Mei werd de S.C. tengevolge van een val vervangen door vaandrig   J. Verschuuren.

  † Gesneuveld.
  * Gewond.
  # Krijgsgevangen in Valkenburg.